Clinical Excellence – Centrum udarowe

AACI_CEC_medalStandardy Certyfikacji Doskonałości Klinicznej pomagają zarządzać programem konkretnych obszarów medycznych. Pomaga to utrzymać stały, wysoki poziom jakości, przy użyciu efektywnego doskonalenia wyników opartych o dane. Nasze portfolio usług certyfikacji doskonałości zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania każdej organizacji, która pragnie wykazać zgodność ich systemów zarządzania. Spełnienie Klinicznych Standardów Akredytacji AACI to osiągnięcie, za które przyznawany jest Platynowy Medal Akredytacji AACI.

Certyfikacja Centrum Udarowego jest okazją dla organizacji opieki zdrowotnej świadczących interwencyjne leczenie udarów do zamanifestowania swojego zaangażowania w doskonałość. Standardy Certyfikacji pomagają zorganizować program zarządzania doskonałości klinicznej dla udaru. Pomaga to utrzymać stały, wysoki poziom jakości, przy użyciu efektywnego opartego o dane doskonalenia wyników działalności. Osiągnięcie doskonałości klinicznej oznacza, że dostarczane usługi posiadają elementy konieczne do osiągnięcia długoterminowego sukcesu w poprawie wskaźników i wyników klinicznych.

aaci-clinical-standard-for-acute-sroke-care-v-1-0-sep-2016-smallStandardy Certyfikacji Doskonałości Klinicznej pomagają zarządzać programem konkretnych obszarów medycznych. Pomaga to utrzymać stały, wysoki poziom jakości, przy użyciu efektywnego doskonalenia wyników opartych o dane. Nasze portfolio usług certyfikacji doskonałości zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania każdej organizacji, która pragnie wykazać zgodność ich systemów zarządzania. Spełnienie Klinicznych Standardów Akredytacji AACI to osiągnięcie, za które przyznawany jest Platynowy Medal Akredytacji AACI.

Podobnie jak każdy ze standardów AACI docelowo jest kierowany na ścieżkę, tak również prezentowany standard jest już skierowany do oceny przez ISQua.

Zapraszamy do współpracy
AACI Central & East Europe
Zespół Centre of Excellence