Międzynarodowa akredytacja podmiotów leczniczych

AACI medalja FINALAKREDYTACJA – Jest to publiczne uznanie przez jednostkę akredytacyjną ochrony zdrowia spełnienie standardów akredytacji przez podmiot leczniczy, sprawdzone przez niezależne, zewnętrzne badanie poziomu zgodności w stosunku do norm.

Nasz rewolucyjny program akredytacji umożliwia podmiotom medycznym zintegrowanie standardów AACI ze wszystkimi istniejącymi systemami zarządzania, lub tworzenie nowych. AACI opracowało normy dla szpitali i innych organizacji opieki zdrowotnej, dotyczące kluczowych obszarów funkcjonowania organizacji. Okresowe zmiany standardów w rzeczywistości są procesem ciągłym. Jest to wspierane przez obecnych klientów, grupy pacjentów, naszych asesorów, liderów grup opieki zdrowotnej, pracowników działu sprzedaży, oraz wszelkich innych istotnych ekspertów zewnętrznych. Dodatkowo, ewolucja krajowych i międzynarodowych norm, zasad i regulacji, a także wytyczne organów doradczych są wzięte pod uwagę naszych standardach – są zawarte i aktualizowane.

Normy te, są podstawą naszych usług akredytacyjnych, zapewniającą jasne wskazówki dla pracowników opieki zdrowotnej i dającą pewność wszystkim udziałowcom, w tym pacjentom, członkom zarządu, ubezpieczycielom i agencjom regulacyjnym. AACI dodatkowo oferuje unikatową usługę o charakterze niemal natychmiastowej odpowiedzi na każde pytanie dotyczące naszych standardów i ich interpretacji. Naszym celem jest sprawienie, by nasza elastyczność wpisała się w Twoje wyjątkowe potrzeby, w tym zachowania zgodności z wymaganiami CMS, WHO i innymi krajowymi i międzynarodowymi wymogami.

aaci-international-accreditation-standards-v4-2-feb-2016-smallAACI jest jedyną jednostką akredytującą łączącą Warunki Uczestnictwa Medycznego (Medicare Conditions) ze standardami systemów zarządzania w tym włączenie zarządzania ryzykiem do ujednoliconego programu akredytacji. Połączyliśmy wymagania kliniczne z jednymi z najbardziej uznanych standardów zarządzania na świecie: ISO 9001, ISO 27001 i ISO 31000. Ale nasz standard sięga wyżej. Wymagania, w tym Praktyki Etyczne i System Bezpieczeństwa Informacji, oraz wyzwania przed którymi staje nowoczesna służba zdrowia, zostały uwzględnione w naszej ofercie akredytacji.

To, co nas naprawdę wyróżnia to nasi asesorzy (surveyors). Zostali oni wybrani i przeszkoleni zgodnie ze standardami i wytycznymi AACI. Zadaniem zespołu asesorów jest walidacja systemu organizacji, a nie jego inspekcja czy szukanie niezgodności.

Nasz program akredytacji jest zdyscyplinowany i kolegialny. W tym czasie nasi specjaliści ściśle współpracują z pracownikami w celu oceny aktualnego stanu pracy klinicznej organizacji, dokumentacji i procesów zarządzania. Naszym celem jest sprawdzenie co działa, a co wymaga poprawy. Światowej sławy eksperci w dziedzinie medycyny, bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości zarządzania sprawią, że każde badanie stanie się wspólną podróżą do doskonalenia.

Spełnienie Międzynarodowych Standardów Akredytacji AACI to osiągnięcie, za które przyznawany jest Złoty Medal Akredytacji AACI.

W skrócie: Znamy się na ochronie zdrowia!

Więcej informacji – Pobierz broszurę.

Zapraszamy do współpracy
AACI Central & East Europe
Zespół Centre of Excellence