Szkolenia dla branży medycznej

AACI_Risk_Register_Training_2016_PL_rev1.inddSzkolenia AACI dostarczają wiedzy o tym, jak systematycznie poprawiać bezpieczeństwo pacjenta w celu zapewnienia organizacji niezawodnej i opieki zdrowotnej dla pacjentów i pracowników. Bezpieczny i dobry system spowoduje ograniczenie niekorzystnych zdarzeń i incydentów. AACI oferuje globalną edukację aby zapoznać Twój system akredytacji ze standardem, włączając w to sposób wdrożenia systemu zarządzania w celu zapewnienia lepszego bezpieczeństwa pacjenta oraz ciągłego doskonalenia. Dodatkowo, organizacje muszą spełniać konkretne wymogi regulacyjne. Nasi trenerzy znają rynki lokalne, oraz są w stanie dostosować i zaoferować szkolenia dla konkretnych potrzeb Twojej organizacji i lokalizacji. Na życzenie oferujemy także prywatne sesje szkoleniowe.

Wstęp do akredytacji
To jednodniowe szkolenie to kurs podstawowy przeznaczony do szkolenia pracowników służby zdrowia w zakresie zasad i wymogów podejścia AACI do akredytacji szpitali. Ten kurs jest prowadzony w sposób zgodny ze standardowymi wymaganiami AACI .

Szkolenie Asesora Wiodącego  (Lead Surveyor) Akredytacji AACI
Ten 3-dniowy kurs jest przeznaczony specjalnie dla surveyorów opieki zdrowotnej i koncentruje się na akredytacji szpitali i środowisku służby zdrowia. Kurs ten jest zaprojektowany tak aby wyszkolić potencjalnych surveyorów w zakresie zasad i praktyk w zakresie badania i wykorzystania standardów AACI w podejściu procesowym.

Szkolenie przejściowe do Standardu AACI wersji 4.1
Nasi doświadczeni nauczyciele pomogą opanować sprawy, które dotyczą bezpośrednio ciebie i twojej organizacji opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, czy szkolenie odbywa się w domach lub w ramach otwartego kursu gdzie inni uczestnicy mogą podzielić się swymi doświadczeniami w poufnym otoczeniu. AACI zaprojektowało pakiet wsparcia online oraz szereg szkoleń i pakiety, które mogą sprostać Twoim wymaganiom. Wszystkie materiały i szkolenia pakietu AACI zostały opracowane przez ekspertów medycznych, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w rozwój nowej wersji normy.

Rejestry ryzyka: Centrum wewnętrznego systemu kontroli.
Czym jest rejestr ryzyka? Rejestr ryzyka powinien być narzędziem zarządzania, które umożliwia organizacji poznanie jej kompleksowego profilu ryzyka.  Jest to po prostu repozytorium dla wszystkich informacji o ryzyku.  To repozytorium staje się następnie centrum wewnętrznego systemu kontroli, biorąc pod uwagę fakt, że powinno ono zawierać cele, ryzyko i kontrole dla całej organizacji.  Zasadne jest więc aby przegląd wewnętrznych kontroli organizacji był skupiony wokół rejestru ryzyka. Rejestr ryzyka i plany postępowania z ryzykiem powinny być na tyle elastyczne, by umożliwić organizacji reagowanie na nieprzewidziane poważne incydenty ryzyka i zdarzenia zewnętrzne.  Dynamiczny, wszechstronny i skutecznie stosowany rejestr ryzyka będzie nie tylko prowadził zarządzanie ryzykiem, ale zapewni też, że organizacja może uzasadnić podejmowane decyzje.

Dlaczego moja organizacja wymaga rejestru ryzyka?
Aby działać efektywnie, plan zarządzania ryzykiem organizacji wymaga rozwoju i utrzymania bieżącego procesu umożliwiającego identyfikację, analizę, ocenę i postępowanie z ryzykiem, które może mieć wpływ na organizację. Wiedza ta umożliwia dalsze ukierunkowanie działań mających na celu ograniczenie tego ryzyka do akceptowalnego poziomu.

Główne elementy jednodniowego szkolenia

  • Formułowanie rejestru ryzyka poprzez proaktywne i reaktywne źródła informacji w celu identyfikacji ryzyka
  • Połączenie ryzyka organizacyjnego z ryzykiem klinicznym
  • Ocena ryzyka – oddzielenie tych, które są tolerowane, oraz tych które są nie do zaakceptowania, korzystanie z matrycy ryzyka.
  • Włączenie rejestru ryzyka w procesy zarządzania
  • W jaki sposób zarządzanie ryzykiem może być przeniesione na różne szczeble organizacji.

Kurs będzie opierać się na studiach przypadku, interaktywnych ćwiczeniach i przykładach dla zilustrowania omawianych zagadnień.

Więcej informacji – Pobierz broszurę

AACI Central & East Europe
Zespół Centre of Excellence