Więcej o AACI

AACI_QMISJA , WIZJA  i   WARTOŚCI

American Accreditation Commission International (AACI) jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji w świadczeniu usług akredytacyjnych. Naszą misją jest przyczynianie się do rozwijania zorientowanych na osobę standardów usług medycznych oraz poprawy bezpieczeństwa, dobrobytu, jakości życia i jakości opieki medycznej na całym świecie.

AACI dostarcza wiedzy z całego świata w celu opracowania standardów opieki zdrowotnej zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami.

Naszą wizja to świat bez błędów medycznych.

Wspieramy rządy i organizacje ochrony zdrowia, jak również partnerów i pracowników ochrony zdrowia w celu poprawy zdrowia, jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości usług na całym świecie. Dostarczamy akredytację i certyfikację usługi klinicznych wspomagających organizacje opieki zdrowotnej w zarządzaniu ich ryzykami i poprawie opieki zorientowanej na pacjenta.

Nasze usługi świadczone są przez pracowników ochrony zdrowia i przedstawicieli kierownictwa, którzy mogą służyć konstruktywną poradą swoim kolegom na całym świecie. Zespół Ekspertów AACI obejmuje lekarzy, pielęgniarki, administratorów zdrowia, ekspertów środowiska fizycznego i pokrewnych pracowników ochrony zdrowia z bogatą wiedzą „w rękach” i doświadczeniem w obszarze usług zdrowotnych.

Eksperci AACI oferują obiektywną perspektywę i pomagają klientom w ocenie wydajności względem najlepszych międzynarodowych praktyk i standardów. Znają biznes, którym się zajmujecie i rozumieją wyzwania i zagrożenia z jakimi się zmagacie. Pracownicy AACI przechodzą jedne z najbardziej rygorystycznych kursów i programów kwalifikacji w sektorze opieki zdrowotnej. Nasi asesorzy znają lokalne potrzeby, zasady i przepisy.

Znamy się na ochronie zdrowia!       We Know Healthcare

JB_0002-200x300

 

Zrewolucjonizowaliśmy sposób interakcji asesorów z klientami. Nasz sukces był napędzany przez ich pasję dla jakości i bezpieczeństwa pacjenta.

John D Bell, MD, Prezes AACI

DM_DorijanMarusic-233x300

 

Jako firma i jako osoby, uważamy, że różnorodność perspektyw, doświadczeń i tradycji jest niezwykle ważna.

Dorjan Marušič, MD, CEO AACI

Pobierz broszurę o AACI – PDF

Zapraszamy do współpracy
AACI Central & East Europe
Zespół Centre of Excellence