FUNDACJA

 

 

 

 

 

Fundacja „Odpowiedzialny Rozwój” jest wspólną, prywatną inicjatywą Ałły Rycek I Dariusza Rycka, którzy są także założycielami „Centre of Excellence” sp. z o.o.

Idea powołania funadcji była związana z potrzebą właczenia się budowanie świadomości obywatelskiej, poprzez promocję wiedzy z zakresu tematyki strażniczej, tj. antykorupcji, prywatności. Jak ludzie bardzo dobrze poruszający sie w zagadnieniach systemowych wykorzystujemy do tego celu podejście systemowe wpisane w standardy zarządzania, lub rozwiązania prawne. Jednocześnie postanowiliśmy w miarę naszych możliwości wspierać organizacje / instytucje, które potrzebują pomocy w przedmiotowych tematach.
Kilka słów więcej znajdą Państwo na podstronie w zakładce „Centrum Integracji i Współpracy” – Fundacja „Odpowiedzialny Rozwój”

Obecnie strona fundacji jest w przebudowie – https://www.fundor.org.pl
– zapraszamy wkrótce.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Fundacji