MSUES

 MSUESCzym jest MSUES?
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (Pobierz przewodnik)  – to innowacyjne narzędzie zapewniania jakości kształcenia w województwie Małopolskim. Zawierają one 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

Jakie korzyści daje MSUES Instytucji Szkoleniowej?
Funkcjonowanie Instytucji Szkoleniowej  (IS) zgodnie z MSUES, potwierdzone audytem zewnętrznym świadczonym przez Centre of Excellence Sp. z o.o. – podmiot uprawniony przez WUP w Krakowie, pozwala jej uzyskać znak jakości, będący własnością Województwa Małopolskiego i uprawniający ją do oferowania szkoleń w ramach systemu podmiotowego finansowania kształcenia (pobierz opis systemu)

Warunki, na jakich Instytucja Szkoleniowa może otrzymać znak jakości MSUES oraz korzystać z prawa do używania tego znaku są określone w dwóch dokumentach (linki):

 1. Regulamin używania znaku jakości Małopolskich Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych – pobierz
 2. Umowa licencyjna – pobierz

Więcej szczegółowych informacji  w Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Dla kogo?
Aby Instytucja Szkoleniowa mogła ubiegać się o przyznanie znaku MSUES, powinny zostać spełnione trzy warunki łącznie:

 1. Siedziba działalności na terenie województwa Małopolskiego (warunek ten nie dotyczy instytucji szkoleniowych, które brały udział w projekcie PFK – podmiotowe finansowanie kształcenia, realizowanym przez WUP Kraków)
 2. Funkcjonowanie zgodnie z MSUES przez okres minimum 3 miesięcy.
 3. Zrealizowanie zgodnie z MSUES minimum 6 usług edukacyjno-szkoleniowych.

Jak przebiega proces weryfikacji Instytucji Szkoleniowej?
Proces weryfikacji zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych i przyznawania znaku składa się z 4 etapów.

4A1 (Large)

Audyt zewnętrzny na zgodność z MSUES prowadzony przez Centre of Excellence Sp. z o.o.

Dlaczego Centre of Excellence Sp z o.o. ?
Centre of Excellence Sp z o.o. jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług audytu zewnętrznego na zgodność ze standardem MSUES dla Instytucji Szkoleniowych w województwie Małopolskim. Uprawnienia te zostały nadane przez WUP w Krakowie  w wyniku pozytywnej weryfikacji naszej organizacji oraz przejściu odpowiedniego szkolenia przez zespół audytorów.

Jaki jest cel audytu?
Audyt zewnętrzny prowadzony przez naszych audytorów ma na celu  uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny jakości usług edukacyjno–szkoleniowych świadczonych przez Instytucję Szkoleniową przy zastosowaniu wymagań zdefiniowanych w MSUES.

Efektem audytu będzie Raport zawierający treści o:

 1. poziomie spełniania poszczególnych wymagań MSUES (20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów)
 2. rekomendacjach (opinii)  pozwalających na usprawnienie funkcjonowania instytucji szkoleniowej poprzez:
  • wskazanie najmocniejszych stron instytucji – niezależnie od tego czy wiążą się ze spełnianiem standardu, czy nie;
  • wskazanie najważniejszych obszarów do rozwoju na bazie standardów;
 3. zaleceniach działań dostosowujących (w przypadku braku zgodności z MSUES);
 4. opinii o działalności Instytucji Szkoleniowej w zgodzie/lub niezgodnie z wymaganym standardem oraz zasadności lub braku zasadności przyznania prawa do posługiwania się znakiem jakości MSUES.

Jak pracujemy ?
Audyty są prowadzone w oparciu o Standardy IIA, wytyczne WUP w Krakowie oraz wewnętrzne procedury zapewniania jakości Centre of Excellence Sp. z o.o. Wszyscy członkowie zespołu audytorskiego posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze usług audytorskich i doradztwa organizacyjnego.

Jak rozpocząć współpracę z Centre of Excellence ?
Aby przyspieszyć proces przygotowania odpowiedzi na zapytanie Instytucji Szkoleniowej dotyczące wyceny usługi audytu zapraszamy do złożenia Formularza (link) zawierającego informacje niezbędne do kalkulacji o podmiocie audytowanym.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

Wsparcie dla Instytucji Szkoleniowej na etapie 2 zapewnia:
Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Tel.  (12) 619 84 52
e-mail: jakosc@wup-krakow.pl

Zobacz także informację o audycie zintegrowanym: Audyt MSUES razem z ISO 9001, ISO 29990

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence