Misja i wartości

CoE_MissionNasza misja:

„Wspieranie przedsiębiorstw w ich zrównoważonym rozwoju w warunkach gospodarki wiedzy poprzez proces uczenia się i innowacje organizacyjne oparte na międzynarodowych standardach zarządzania, aby mogły one budować trwałą i dominującą pozycję na rynku, oferując wyróżniającą wartość nabywcom dziś i w przyszłości przy równoważeniu interesów różnych grup interesariuszy”

 

red white puzzleNasze wartości:

PROFESJONALIZM – kompetencje kluczem efektywności
PARTNERSTWO – szacunek, zaufanie, współpraca, satysfakcja
UCZENIE SIĘ – od informacji do mądrości.

Zespół Centre of Excellence