O nas

ADR_Founders_signed

Najlepszą metodą przewidywania
przyszłości jest jej tworzenie.

Peter Drucker

Rzeczywistość gospodarcza znacznie się zmieniła w niespełna ćwierć wieku. Ciągłe wzrasta złożoność nowoczesnych technologii, idą do przodu techniki informacyjno-komunikacyjne, rozwija się usieciowienie, globalizacja, społeczne innowacje. Na tym tle rośnie świadomość i poziom wymagań klientów. Jesteśmy świadomi, że nieuchronnie z tymi trendami wiążą się radykalne zmiany w sposobie prowadzenia biznesu. Rozumiemy i popieramy wyłaniający się nowy paradygmat Sustainability nie tylko jako ideę zrównoważonego rozwoju w skali globalnej, ale również jako zupełnie nową, dopełniającą racjonalność dla organizacji. Dla nas Sustainability to również pomysł na biznes trwały, odnawialny, zdolny przetrwać różne okoliczności, biznes, którego procesy zapewniają mu witalność w nieprzewidywalnym i turbulentnym otoczeniu.

Jednak, aby tak się stało, wymagane jest zrozumienie wielu kluczowych obszarów współczesnej rzeczywistości, zaangażowanie w budowanie wizji organizacji, otwieranie się na nowe relacje, praca z pasją i entuzjazmem.

Nowa rzeczywistość – Nowe wyzwania – Nowe sukcesy!
Zarząd, Zespół i Partnerzy Centre of Excellence
Zapraszamy do współpracy.