Certyfikacja podmiotów leczniczych

HC_01 Obok akredytacji CMJ certyfikacja systemów zarządzania jakością jest najbardziej uznaną formą oceny systemu jakości w podmiotach leczniczych. Chociaż kontekst ich jest różny, to wspólnie tworzą komplementarny system budowania świadomości i gwarancji jakościowej. Mimo, że żadna organizacja nie jest wolna od błędów, to dobrze wdrożony system zawsze będzie pomocnym narzędziem w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu organizacji. Bardzo istotnym elementem jakości audytu są kompetencje i komunikacja. Dlatego też dobór kadry audytorskiej odbywa się w oparciu o uznane kompetencje, doświadczenie i doskonałą komunikację, tak by klient czuł się partnerem i podmiotem certyfikacji, i nie miał poczucia kontroli lecz partnerstwa. Audytorzy są czynnymi na rynku ekspertami, menedżerami, specjalistami w placówkach opieki zdrowotnej.
Audytorzy QSCert posiadają dobre przygotowanie w zakresie pozostałych standardów jakościowych w ochronie zdrowia, gdyż jako nieliczni posługują się pozostałymi standardami i przewodnikami branżowymi, jak EN 15224, IWA 1 a także akredytacji krajowej CMJ. Certyfikacja w QSCert spełnia wymagania Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Polskie przedstawicielstwo QSCert, tworzą osoby aktywnie działający na rynku usług certyfikacyjnych od ponad 17 lat, będący jednocześnie członkami branżowych stowarzyszeń. W ochronie zdrowia QSCert wydało ponad 140 certyfikatów.

  • ISO 9001 dla podmiotów leczniczych – Efektywność, ciągłe doskonalenie, Bezpieczeństwo pacjenta, Ryzyko, Jakość procesów klinicznych, zarządczych i wspomagających to główne aspekty towarzyszące temu standardowi, który pozwala budować trwałą kulturę organizacyjną – więcej – pobierz broszurę.
  • ISO 14001 dla podmiotów leczniczych – Zrozumienie wpływu i oddziaływania własnego oraz dostawców na środowisko i zagrożenia z nimi związane, wykorzystanie narzędzi kontrolnych w zarządzaniu czynnikami oddziaływania na środowisko, spełnianie wymogów prawnych i sprostanie oczekiwaniom interesariuszy, to niektóre z korzyści – więcej – pobierz broszurę.
  • OHSAS 18001 dla podmiotów leczniczych – Aby identyfikować, rozumieć i kontrolować zagrożenia istniejące w podmiocie leczniczym , mogące spowodować urazy, choroby zawodowe, i inne straty. zmniejszać prawdopodobieństwo występowania strat w organizacji w wyniku wypadków, chorób zawodowych, awarii, roszczeń po wypadkach zarówno zgłaszanych przez pracowników , jak i pacjentów – więcej – pobierz broszurę.
  • ISO /IEC 27001 dla podmiotów leczniczych – Zarządzaniu informacjami będącymi w posiadaniu podmiotu leczniczego, Pozostawaniu w zgodności z ważnymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi, Zapewnieniu ciągłości działania w przypadku incydentów związanych z ochroną danych. Przekonaniu i zapewnieniu wszystkich interesariuszy, że informacje poufne są bezpieczne – więcej – Pobierz broszurę.
  • ISO 22000 dla podmiotów leczniczych – Dla placówek medycznych mających własną kuchnię i system żywienia zbiorowego. Pozwala ograniczyć ryzyko zatruć i zakażeń wynikające z żywienia zbiorowego. Zalecany jako wymaganie dla podmiotów świadczących usługi cateringowe dla podmiotów leczniczych – więcej – Pobierz broszurę.
  • EN 15224 tylko dla podmiotów leczniczych – Pierwsza w pełni dostosowana do specyfiki branży medycznej nakładka na normę ISO 9001. Wprowadza kilka bardzo ciekawych pojęć do systemu zarządzania – 11 cech jakościowych i ryzyko kliniczne. Mimo, że nie posiada ścieżki akredytacyjnej, może stanowić bardzo ciekawą ścieżkę do upowszechnienia zarządzania ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia – więcej – Pobierz broszurę.
  • EN 14065 – dla podmiotów świadczących usługi pralnicze dla placówek ochrony zdrowia. To system kontroli skażenia biologicznego w pralniach, który opisuje wymagania systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC – więcej – Pobierz broszurę.

Wycena procesu certyfikacji jest bezpłatna, a zapytanie można złożyć bezpośrednio ze strony internetowej wypełniając formularz online lub przesyłając wypełniony wniosek znajdujący się na stronie internetowej w zakładce „ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół QSCert-Poland