Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych

healthcareOgólnie mówiąc, zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym polega na permanentnym monitorowaniu i obniżaniu ryzyka do poziomu akceptowalnego przez właściciela podmiotu. Dlaczego więc tak wielu specjalistów z tej dziedziny ma problem przenieść rozwiązania z biznesu do praktyki podmiotów leczniczych? Kontekst tego typu organizacji, olbrzymia ilość przepisów prawa, w tym prawa pacjenta, prawo farmaceutyczne, odpowiedzialności personelu medycznego, oraz różne perspektywy patrzenia na te zagadnienie powodują, że praktyczne wdrożenie tego narzędzie zarządczego bez podejścia systemowego jest tylko iluzoryczną, oderwaną od rzeczywistości formułą. Wsparciem w tym zakresie mógł okazać się standard EN 15224, który definiuje ryzyko kliniczne i procesy kliniczne, oraz jego ewaluację poprzez pryzmat 11 cech jakościowych. Jednakże dość późne pojawienie się tego standardu opartego na normie ISO 9001, tym bardziej w okresie rozpoczętych dużych zmian w edycji 2015 roku, a także braku zainteresowania ze strony regulatorów spowodował marginalizację medycznej normy jakościowej jaką jest EN 15224. Być może jej nowelizacji po opublikowaniu bazowej normy ISO 9001, pozwoli zająć jej stosowne miejsce.
Aby należycie przygotować placówki medyczne do wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem nasz zespół opracowuje cały program szkoleniowy oparty na normie ISO 31000, ISO 31010, HBI 228, który pozwoli uczestnikom cyklu swobodnie podjąć się implementacji zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem systemów zarządzania.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence