Praca

HS_ (Mobile)Aktualnie jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z osobami posiadającymi kompetencje do realizacji zadań na stanowisku:

  1. Trener (problematyka: organizacja i zarządzanie, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie energią, CSR)
  2. Audytor systemu: zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001, zarządzania energią wg ISO 50001, zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301, zarządzania usługami IT wg ISO 20000-1.

Przed złożeniem aplikacji proszę zaponać się z naszym obowiązkiem informacyjnym zawartym na podstrownie Ochrona Daych Osobowych – link.

Zapraszamy do składania aplikacji na adres: office@coe.biz.pl
Zespół Centre of Excellence