CGE IncidentXP

Nauka z incydentów jest wyzwaniem dla większości firm. Jednym z głównych powodów tego stanu rzeczy jest fakt, że analiza przeprowadzona w sprawie incydentu nie zapewnia odpowiedniej podstawy dla wysokiej jakości zaleceń, które spowodują zmianę organizacji na lepsze chociaż będą one realistyczne. IncidentXP pomoże Ci tworzeniu zaleceń ukierunkowanych na określone bariery lub na poziom organizacyjny.

Cztery metody analizy incydentów do wyboru. Zapewnianie odpowiedniej metody do rozwiązania skomplikowanego incydentu jest kluczowe jeśli chcesz odkryć jaką lekcję powinno się wynieść z incydentu zarówno na poziomie organizacyjnym jak i operacyjnym. Cztery najbardziej znane metody analizy incydentów w oparciu o bariery zostały wybrane dla BowTieXP.

  •     BSCAT
  •     Trójnóg Beta
  •     Analiza przyczyny źródłowej (RCA)
  •     Analiza błędu Bariery (BFA)

Mogą one być używane w połączeniu z BowTieXP lub jako pełnoprawne samodzielne narzędzia.

IncidentXP i BowTieXP.
IncidentXP jest naszym produktem oprogramowania analizy incydentu, który wykorzystuje ten sam schemat ramowy oprogramowania co BowTieXP. Umożliwia to połączenie informacji analizy incydentów z informacjami oceny ryzyka Jednakże IncidentXP można również wykorzystać jako pełnoprawne samodzielne narzędzie analizy incydentów.

Uproszczony przebieg procesu zarządzania ryzykiem w oparciu o bariery. Wykorzystanie tylko analizy incydentu nie jest wystarczające. Ocena ryzyka Bowtie może być użyta jako dane wejściowe, aby upewnić się, że wszystkie aktywnie zdefiniowane bariery są uwzględnione w analizie incydentów. Dodatkowe, zagregowane trendy błędów barier i zaleceń odnośnie incydentów mogą zostać wychwycone i zobrazowane na diagramie oceny ryzyka bowtie.

Czego dostarcza oprogramowanie? Analiza będzie kończyć się wieloma bezpośrednimi wnioskami:

  •     Przegląd skuteczności barier
  •     Przegląd rodzajów incydentów
  •     Zalecenia, które mogą być związane z barierami, procesami, miejscami i osobami odpowiedzialnymi

Pośrednio oprogramowanie pokaże wzorce tego, gdzie system zarządzania nie działa w oczekiwany sposób i gdzie występują błędy ludzkie.

incidentxp-circleRys. Powiązanie incydentów z diagramami bowtie

Dla jakich organizacji odpowiednie jest nasze oprogramowanie? Oprogramowanie jest przeznaczone dla wszystkich rodzajów organizacji, niezależnie od wielkości i branży. Oprogramowanie przyniesie największe korzyści dla tych firm, które świadomie zdecydowały się na:

  • Gromadzenie i analizowanie jak największej ilości danych dot. incydentów – a nie tylko analizowanie poważnych wypadków.
  • Staranie uczyć się na podstawie wniosków, przez powiązanie wniosków z oceną ryzyka oraz systemem zarządzania

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence