CGE AuditXP

Zobrazuj wyniki Audytu na diagramie. AuditXP to dodatek do pakietu oprogramowania BowTieXP. Służy on do generowania kwestionariuszy audytowych związanych z barierami. Dodatek ten pozwala użytkownikom na łatwe generowanie pytań dotyczących barier i systemów zarządzania. Pojedyncze pytania mogą być następnie kompilowane w kwestionariusze, które mogą być wyeksportowane jako proste wypełniane listy dot. audytu w Excelu. Po zaimportowaniu wniosków z audytu, wyniki mogą być zobrazowane na diagramie. Przy wykorzystaniu BowTieServer, możliwe jest również bezpośrednie przypisanie kwestionariusza do osób, odpowiedź na pytania poprzez przyjazny dla użytkownika interfejs www, oraz automatyczne pobranie wyników.

pdc_auditsZamknij Cykl Deminga. Audyt jest ważnym sposobem na uzyskanie wglądu w jakość/skuteczność bariery, w celu uzyskania wczesnego ostrzeżenia przed wystąpieniem zdarzenia. Dzięki dodatkowi AuditXP, CGE Risk Management Solutions dostarcza narzędzia do zamknięcia Cyklu Deminga. Po zdefiniowaniu barier w Twoim systemie zarządzania bezpieczeństwem (tj. etap planowania) i ich realizacji (tj. etap wykonania), wymagana jest kontrola aby zapewnić jakość bariery. Poleganie na barierach, które w rzeczywistości są nieodpowiednie może być niebezpieczne. Również, dokładne sprawdzenie barier podczas etapu sprawdzania ułatwia późniejsze wygenerowanie istotnych zaleceń (tj. etap działania)

Zalety AuditXP. Wybraliśmy 3 główne zalety korzystania z AuditXP: Tworzenie pytań na różnych „poziomach bowtie”, zapewniając proste listy do wypełnienia w Excelu lub w Internecie i przedstawiające wyniki audytu.

Tworzenie pytań na różnych „poziomach bowtie”. Dzięki AuditXP, użytkownicy mogą generować kwestionariusze, które bezpośrednio łączą się z elementami zdefiniowanymi na diagramie BowTie. Kwestionariusze mogą być kierowane na trzech poziomach elementów:

  1. Poziom bariery
  2. Poziom systemu zarządzania (działań i dokumentów)
  3. Uwag ogólnych

Na poziomie bariery, audytor bada czy integralność bariery spełnia zdefiniowane wymagania (np. czy jest na miejscu? Czy działa?). Na poziomie systemu zarządzania, oceniany może być zasadniczy system zarządzania. Poziom ten obejmuje działania takie jak: szkolenia i konserwację, ale również, czy dokumentacja jest do pary (np. instrukcje obsługi, procedury). Trzeci poziom obejmuje uwagi ogólne. Powyższe nie odnosi się bezpośrednio do elementu opisanego na diagramie BowTie, ale obejmuje bardziej ogólne uwagi, odnoszące się do różnych poziomów. Przykładem tego mogą być tematy, które wykraczają poza zakres bieżącego audytu lub tematów, które audytor uzna za warte wspomnienia (np. sposób w jaki personel się komunikuje lub stan utrzymania porządku).

Generowanie prostych list do wypełniania dot. audytu w Ms Excelu. Po stworzeniu kwestionariuszy z odpowiednio wybranych pytań, można automatycznie wygenerować arkusz Excel. Arkusz ten zawiera wszystkie pytania, kryteria i klucze odpowiedzi zdefiniowane przez użytkownika i zapewnia szybkie menu rozwijane. Audytor może po prostu wybrać odpowiedni klucz odpowiedzi. Po tym, arkusz można importować z powrotem do BowTieXP dla szybkiej analizy wyników. Aby uzyskać więcej informacji na temat przepływu pracy audytu w BowTieServer.

audit-result-window-screenshotZobrazowanie wyników audytu. Ponieważ audyty mogą być związane z barierami, które są zdefiniowane w diagramie BowTie, można na nim przedstawić także ich wyniki. Daje to użytkownikowi szybki przegląd graficzny stanu bariery, na podstawie wyników audytu. Obrazowe przedstawienie ułatwia fachowy pogląd na ogólną jakość bariery. Zapewnia on również aktualne informacje na temat bieżącego stanu jakości bariery. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych raportów w BowTieServer.
graphic-result-display-screenshot

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence