Antykorupcja – Certyfikacja, usługi związane

iStock_000012393613XSmallKorupcja jest jednym z najistotniejszych problemów społecznych stanowiących poważną przeszkodę w rozwoju zarówno społecznym, jak i gospodarczym kraju. Korupcja może występować wewnątrz sektora publicznego, prywatnego oraz pomiędzy tymi sektorami. Aby pokonać korupcję nie wystarczy zmiana lub modyfikacja prawa, albowiem organizacje muszą rozwiązać szereg problemów etycznych, wprowadzając adekwatne rozwiązania organizacyjne. W zapobieganiu ryzyku korupcji w organizacji może pomóc brytyjski standard BS 10500:2011 Specification for an Anti-Bribery Management System (ABMS), który jest protoplastą wydanego 13.10.2016 roku standardu ISO 37001:2016 – Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use.

Mając na uwadze różnice w poziomie zaangażowania organizacji w implementację rozwiązań w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, zbudowaliśmy pakiet usług w oparciu o brytyjski standard BS 10500:2011, PAS 1998: 2008 oraz normy właśnie wydanej na ich bazie ISO 37001, które stanowią odpowiedź na zróżnicowane potrzeby Klientów. Warto także pamiętać, że w ramach wytycznych ISO 26000 – Społecznej odpowiedzialności biznesu, antykorupcja jest jedną z kluczowych aktywności pro-społecznych.
W pakiecie usług znajdą Państwo:

CERTYFIKACJA

  • Certyfikacja Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg standardu BS 10500 (ABMS) realizowanego przez QSCert-Poland we współpracy z QSCert-Slovakia, która certyfikowała kilkanaście podmiotów w tym zakresie i jest czołowym graczem na rynku europejskim w zakresie certyfikacji BS 10500.
  • Certyfikacja wg standardu ISO 37001. Certyfikacja, bądź transfer certyfikatu z BS 10500 prowadzone na zasadach jak wyżej.

Pozostałe usługi związane – szkolenia, audytorskie oraz wsparcia znajdą Państwo w Centrum Wsparcia Biznesu, w zakładce Antykorupcja

BS 10500 – Pobierz folder – wkrótce, wraz z usługą wsparcia „whisteblowing”.
ISO 37001 – Pobierz folder.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence