Antykorupcja – Certyfikacja, usługi związane

Certyfikacja Antykorupcji wg ISO 37001.

Certyfikacja ISO 37001Antykorupcja w ujęciu audytowym to termin związany z audytami społecznymi. Nim organizacje osiągną poziom zgodności z normą ISO 37001 muszą wdrożyć wiele rozwiązań organizacyjnych. Certyfikacja antykorupcji / ISO 37001 jest niezależną oceną skuteczności tych rozwiązań. Jakość i czas implementacji zależy od poziomu dojrzałości Twojej organizacji oraz od dotychczasowych działań w tym obszarze. Dużo łatwiej będzie organizacjom, które rozszerzają swój system zarządzania o kolejny standard. Z obserwacji i wywiadów w firmach jako pierwszą trudność w procesie wdrożenia wskazuje się analizę ryzyka korupcyjnego. Dlatego taż ważnym jest aby „ryzyko” stało się powszechnym, stałym terminem w języku biznesowym, które rozumiane jest w każdym jego kontekście.

Mając na uwadze różnice w poziomie zaangażowania organizacji w implementację rozwiązań w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, zbudowaliśmy pakiet usług w oparciu o kilka standardów i specyfikacji. Należą do nich: brytyjski standard BS 10500:2011, PAS 1998: 2008 (Sygnaliści) oraz wydana na ich bazie norma ISO 37001, które stanowią odpowiedź na zróżnicowane potrzeby Klientów. Warto także pamiętać, że w ramach wytycznych ISO 26000 – Społecznej odpowiedzialności biznesu, antykorupcja jest jedną z kluczowych aktywności pro-społecznych. W pakiecie usług znajdą Państwo:

CERTYFIKACJA

  • Certyfikacja wg standardu ISO 37001. Może to być nowa certyfikacja, bądź transfer certyfikatu z BS 10500 prowadzone na zasadach jak wyżej.

Pozostałe usługi związane – szkolenia, audytorskie oraz wsparcia znajdą Państwo w Centrum Wsparcia Biznesu, w zakładce Antykorupcja

ISO 37001 – Pobierz folder. Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence