Certyfikacja branżowa

Cert_BranchOprócz najpopularniejszych standardów systemu zarządzania w ramach potrzeby normalizacji, standaryzacji w obszarach branżowych, coraz częściej powstają standardy, które precyzyjniej niż standard ISO 9001 definiuje wymagania dla różnych branż i usług. Nie mamy tu na myśli standardów sieciowych występujących w przemyśle spożywczym (IFS, BRS, etc.), czy też samochodowym (VDA, QS 9000, ISO/TS 16949, etc.) lub innych TL 9000, AS 9000 odnoszących się do kontekstu jakości w danej branży. Chodzi nam o to, aby w tym miejscu przedstawić możliwość certyfikacji standardów niszowych, zyskujących jednak coraz większą popularność za sprawą zmian w otoczeniu biznesowym, i potrzeby doprecyzowania wymagań ISO 9001 o kontekst branżowy. Standardy te nie znalazły się w programach akredytacyjnych, dlatego też ich ocena przez stronę trzecią ma charakter uznaniowy w kontekście czasu i sposobu oceny, ale jest prowadzona w oparciu o akredytację generalną – tj. ISO 17021.

Przykładami takich standardów jest np.:

  • EN 14065 – Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznegowięcej – pobierz broszurę.
  • EN 15224 – Usługi sektora ochrony zdrowia – Systemy zarządzania jakością – Wymagania oparte na EN ISO 9001:2008więcej – pobierz broszurę.
  • ISO 29990 – Usługi edukacyjne dla edukacji poza formalnej i szkoleniowej – Podstawowe wymagania dla dostawców usługwięcej – pobierz broszurę.
  • ISO 15038 – Tłumaczenia. Wymagania dotyczące usługi,

Itp., które sukcesywnie będziemy wprowadzać do naszej oferty.

Ich tworzenie ma różne genezy. Czasami są to działania lobbystyczne, czasami zaś potrzeba chwili związana np. z możliwością dodatkowej punktacji w procesie uznania jednostki szkoleniowej w ramach Rejestru Usług Rozwojowych, czy też wymagań zdefiniowanych w SIWZ dla firm świadczących usługi pralnicze dla podmiotów leczniczych, bądź też nowe wymagania klienta. Każda organizacja, która wdrożyła skutecznie system zarządzania na poziomie spełnienia więcej niż podstawowych wymagań, która rozumie i stosuje narzędzie jakim jest system, wykorzystując aspekt doskonalenia poprzez ISO 9004, czy też inne narzędzie np. Lean Six Sigma, ISO 31000, nie będzie miała praktycznie żadnych trudności w certyfikacji dodatkowych wymagań w/w standardów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół QSCert-Poland