Centrum Integracji i Współpracy

CIWCentrum Integracji i Współpracy (CIW) to jednostka organizacyjna w ramach Centre of Excellence Sp. o.o., misją której jest promowanie, inicjowanie i wspieranie współpracy między zainteresowanymi podmiotami. Współpraca między organizacjami może przybierać różne formy od luźnych podejść taktycznych do dłuższych sojuszy lub wspólnych przedsięwzięć. Naszym zadaniem jest pomoc Klientom więcej pracować wspólnie, zarówno wewnątrz organizacji, jak i z partnerami zewnętrznymi. Jesteśmy przekonani, że skuteczna współpraca jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence