Fundacja „Odpowiedzialny Rozwój”

Fundacja „Odpowiedzialny Rozwój” została założona w 2017 roku przez osoby fizyczne – Ałłę i Dariusza Rycek, jako organizacja o charakterze strażniczym. REGON: 36711023000000, NIP: 6412539800, KRS: 0000674781, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, E-mail: office@fundor.org.pl , Strona internetowa: https://www.fundor.org.pl (obecnie w przebudowie). W swoim obszarze aktywności społecznej zajmuje się głównie popularyzacją i wdrożeniem rozwiązań antykorupcyjnych oraz ochrony danych osobowych – RODO, wspierając w tym lokalną społeczność i przedsiębiorców. Mając na uwadze fakt, że podczas wdrażania powyższych zagadnień w praktyce wiele z organizacji nie posiada wdrożonych systemów zarządzania, które bardzo ułatwiają implementację rozwiązań systemowych, projektowych dołączyliśmy do spektrum naszych aktywności działalność gospodarczą.Dzięki niej pozyskujemy także fundusze na działania statutowe.

W ramach działalności gospodarczej w organizacjach biznesowych wdrażamy nowoczesne systemy zarządzania, które mają w sobie dodatkowe elementy prospołeczne związane z CSR, antykorupcją, ochroną danych osobowych, etc. oraz świadczymy także usługi outsourcingu w zakresie IOD (Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Fundacja opiekuje się wolontarystycznie Szkołą Podstawową nr 12 Specjalna im. św. Łukasza, przy ul. Sygietyńskiego 6 w Rudzie Śląskiej w zakresie programów rozwojowych oraz ochrony danych osobowych.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Fundacji