Centrum Rozwoju Kompetencji

knowledgeCentrum Rozwoju Kompetencji oferuje szeroko pojęte usługi rozwojowe przeznaczone dla zaspokojenia potrzeb osób, których aktywność zawodowa związana jest z funkcjonowaniem znormalizowanych systemów zarządzania. Wśród nich szczególną uwagę kierujemy do osób pełniącym następujące role zawodowe: audytor systemu zarządzania, menedżer procesu /funkcji, specjalista w wybranym obszarze. Pakiet usług łączy tradycyjne i innowacyjne rozwiązania w sferze rozwoju zawodowego oparte na własnym dorobku CENTRE of EXCELLENCE oraz know how naszych Partnerów. Merytoryczną podbudową naszego modelu usług rozwojowych jest koncepcja kompetencji. Uważamy, iż kompetencje są tym niezbędnym wyposażeniem każdej osoby, które wpływają zarówno na jakość wykonywanych obowiązków zawodowych, zwiększają jej atrakcyjność na rynku pracy, jak i wiążą się z większą satysfakcją życia pozazawodowego. Takie postrzeganie kompetencji czyni ich przedmiotem zainteresowania zarówno osób prywatnych, jak i organizacji różnego typu, świadomie budujących swoją pozycję konkurencyjną w oparciu o efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence