Certyfikacja personelu (PECB)

PECB_&_IAS

Certyfikacja personelu to proces polegający na ewaluacji kompetencji kandydata oraz weryfikacji jego aplikacji, zawierającej informację o doświadczeniu zawodowym, przez niezależną instytucję, posiadającą uprawnienia do świadczenia tego typu usług, kończący się wydaniem odpowiedniego dokumentu – certyfikatu kompetencji. Jedną z takich instytucji jest Professional Evaluation and Certification Board (PECB, www.pecb.com ) – firma z siedzibą w Kanadzie – akredytowana przez International Accreditation Service (IAS) – USA, z którą Centre of Excellence Sp. z o.o. podpisała umowę o współpracy.

Nasza oferta:

  • Przygotowujemy do egzaminów (PECB) kandydatów do certyfikacji kompetencji,
  • Organizujemy (z udziałem przedstawiciela PECB – inwigilatora) egzaminy kwalifikacyjne oparte na samokształceniu z użyciem materiałów PECB – (self-study).

Organizujemy egzaminy w  następujących obszarach tematycznych:

Obszar kompetencji Egzamin
PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor (Zarządzanie jakością) +
PECB Certified ISO 14001 Lead Auditor (Zarządzanie środowiskiem) +
PECB Certified OHSAS 18001 Lead Auditor (Zarządzanie bezpieczeństwem pracy) +
PECB Certified ISO 26000 Lead Implementer (Społeczna Odpowiedzialność) +
PECB Certified ISO 26000 Lead Auditor (Społeczna Odpowiedzialność) +
PECB Certified ISO 31000 Risk Manager (Zarządzanie ryzykiem) +
PECB Certified ISO 500001 Lead Auditor (Zarządzanie energią) +
PECB Certified ISO 55001 Lead Auditor (Zarządzanie aktywami) +
PECB Certified Outsourcing Manager (ISO 37500 – Outsourcing) +
PECB Certified ISO 37001 Lead Auditor (ABMS – Antykorupcja) +
PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor (BCMS – ciągłość działania) +
PECB Certified ISO 45001 Lead Auditor (Zarządzanie bezpieczeństwem pracy) +
PECB Certified ISO 27001 Lead Auditor (ISMS – Bezpieczeństwo informacji) +

Istnieje możliwość zorganizowania wszystkich egzaminów w obszarze standardów ISO przedstawionych na stronie PECB (ponad 50 norm, na kilku poziomach kompetencyjnych – Implementer, Auditor, Assesor, Master, itd. w zależności od standardu) po wcześniejszym zgłoszeniu – około 10 dni. W części z obszarów kompetencyjnych egzamin można zdawać w języku polskim, wymaga to uzgodnienia i potwierdzenia na etapie wstępnym. Powyższy wykaz oparty jest o projekty zrealizowane.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Center of Excellence (CoE)