Warsztaty Doskonalące

Jedną z oferowanych przez CENTRE OF EXCELLENCE usług edukacyjnych są Warsztaty Doskonalące. Usługę „Warsztaty Doskonalące” kierujemy do firm, które wdrożyły i utrzymują jeden lub kilka wybranych znormalizowanych systemów zarządzania. Warsztaty w odróżnieniu od szkoleń (kursów szkoleniowych) są krótsze i wymagają dużego zaangażowania ze strony uczestników, mogą się koncentrować na pojedynczym zagadnieniu lub powiązanych ze sobą tematach istotnych dla organizacji. Celem warsztatów organizowanych przez CENTRE OF EXCELLENCE jest wspieranie procesu doskonalenia funkcjonujących w organizacji Klienta systemów zarządzania i kompetencji personelu.Warsztaty doskonalące realizujemy w oparciu o model autorski.

Model Warsztatu DoskonalącegoModel Warsztatów Doskonalących COE instytucjonalizuje organizacyjne uczenie się, stanowiące podstawę procesu doskonalenia systemów zarzadzania. W trakcie Warsztatów Doskonalących członkowie organizacji zdobywają doświadczenie, wiedzę, wyrabiają sobie pogląd na daną sytuację, następnie w procesie dyskusji i interakcji dzielą się tym w zespole. Zdobyta nowa wiedza z kolei stopniowo przekształca kierunki i sposoby funkcjonowania samej organizacji. Akumulacja wiedzy w organizacji następuje więc zarówno w pamięci pracowników, jak również jest przekładana na pamięć organizacji – jej procedury, zasady, kody postępowania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Zespół Centre of Excellence