Audyt MSUES razem z ISO 9001, ISO 29990

Szanowni Państwo

Na poniższej podstronie przedstawiony jest opis procesu certyfikacji standardu MSUES 1.0, dotyczącego usług edukacyjno szkoleniowych. Standard ten podlega takiemu samemu rozwojowi uwzględniającemu potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron jak standardy ISO. Kolejna wersja 2.0 została wzbogacona o wskaźniki (wymagania) dotyczące także usług doradczych. Tak więc zakresem usług zrównał się on ze standardem forsowanym przez PIFS (Polską Izbę Frim Szkoleniowych) – SUS 2.0. Oba standardy stanowią możliwość rejestracji firm szkoleniowych w BUR (Bazie Usług Rozwojowych).

Ilekroć próbuje się porównać standard systemu zarządzania np. ISO 9001 do standardu MSUES, czy też do SUS – zachęcam do kontaktu z nami. Mimo, że posiadamy kompetencje do certyfikacji wielu standardów odnoszących się do tego typu usług –  w tym MSUES, staramy się wyjaśnić wzajemne pozycjonowanie standardów, jak również korzyści krótkoterminowe i długoterminowe. Wkrótce w ramach tej zakładki opublikujemy finalną wersję standardu MSUES 2.0 wraz z opisem systemu i nowym logotypem, która odnosi się do zmienionej nazwy standardu (Międzynarodowy Standard Usług Szkoleniowych). Odpowiadając bardzo krótko na temat wzajemnych powiązań standardów, jako audytor z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że standard MSUES jest częścią standardu ISO. Nie jest on jednak oparty na podejściu procesowym, albowiem jest wycinkiem wymagań doprecyzowanych w kontekście specyfiki usług edukacyjno-szkoleniowych i doradczych – realizacji, kompetencji, analizy potrzeb, etc. Definicje tych usług przedstawionych w opisie precyzyjnie określają ich zakres. Standard MUSES jest dużo łatwiejszym do przyswojenia i wdrożenia niż standard ISO, nie wymaga nawet wsparcia konsultanta. Natomiast jest jak najbardziej możliwe aby zrealizować audyt łączony – standard ISO 9001 (albo ISO 29990) ze standardem MSUES, gdyż dowody obiektywne zbierane na audycie odpowiadają tożsamym wymaganiom obu standardom, co skraca czas audytów realizowanych niezależnie.

W razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu.

Zapraszamy do współpracy.
Zespół Centre of Excellence