Antykorupcja

corruptionKorupcja jest jednym z najistotniejszych problemów społecznych stanowiących poważną przeszkodę w rozwoju zarówno społecznym, jak i gospodarczym kraju. Zjawisko te może występować wewnątrz sektora publicznego, prywatnego oraz pomiędzy tymi sektorami. Aby pokonać korupcję nie wystarczy zmiana lub modyfikacja prawa.  Organizacje muszą rozwiązać szereg problemów etycznych i  wprowadzić adekwatne rozwiązania organizacyjne. W zapobieganiu ryzyka korupcji w organizacji może pomóc  wydany już standard ISO 37001:2016, który jest wierną kopią standardu brytyjskiego BS 10500:2011, dostosowanego do struktury HLS.

Mając na uwadze różny poziom zaawansowania organizacji w implementację rozwiązań antykorupcyjnych zbudowaliśmy pakiet usług w tym obszarze.  Ma on na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia dla organizacji na każdym etapie dojrzałości.  Pakiet Usług (zobacz folder – Pobierz folder (w formacie PDF)):

Szkolenia:

  • „Norma ISO 37001:2016 – Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi — Wymagania i wytyczne stosowania.
  • „System Antykorupcyjny (ABMS) w organizacji wg  ISO 37001:2016 – implementacja – step-by-step”
  • „Audytor wewnętrzny Systemu Antykorupcyjnego (ABMS) wg normy ISO 37001:2016”

Usługi audytorskie:

  • Audyt Certyfikujący na zgodność z wymaganiami ISO 37001:2016 – zakładka Certyfikacja
  • Realizacji polityki antykorupcyjnej – audyt wewnętrzny (w organizacjach niecertyfikowanych)
  • Due diligence – audyt Partnera biznesowego (zgodnie z wymaganiami ISO 37001:2016)

Usługi wsparcia:

  • Pre-assesment rozwiązań organizacyjnych w kontekście normy ISO 37001:2016
  • Facylitacja sesji roboczych zespołu projektowego lub interesariusza.

Outsourcing:

  • Outsourcing funkcji ABMS Compliance Manager

Pobierz folder (w formacie PDF)

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence (CoE)