Antykorupcja

corruptionKorupcja jest jednym z najistotniejszych problemów społecznych stanowiących poważną przeszkodę w rozwoju zarówno społecznym, jak i gospodarczym kraju. Korupcja może występować wewnątrz sektora publicznego, prywatnego oraz pomiędzy tymi sektorami. Aby pokonać korupcję nie wystarczy zmiana lub modyfikacja prawa, albowiem organizacje muszą rozwiązać szereg problemów etycznych, wprowadzając adekwatne rozwiązania organizacyjne. W zapobieganiu ryzyku korupcji w organizacji może pomóc brytyjski standard BS 10500:2011 Specification for an Anti-Bribery Management System (ABMS), albo wydany już standard ISO 37001:2016, który jest wierną kopią standardu brytyjskiego dostosowanego do struktury HLS.

Mając na uwadze różny poziom zaawansowania organizacji w implementację rozwiązań antykorupcyjnych zbudowaliśmy pakiet usług w tym obszarze, który ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia dla organizacji na każdym etapie dojrzałości.  Pakiet Usług (zobacz folder – Pobierz folder (w formacie PDF)):

Szkolenia:

 • „Norma BS 10500:2011, Specification for an anti-bribery management system (ABMS) – wymagania” / ISO 37001:2016 – Anti-bribery management systems.
 • „System Antykorupcyjny (ABMS) w organizacji wg BS 10500:2011 / ISO 37001:2016 – implementacja”
 • „Audytor wewnętrzny Systemu Antykorupcyjnego (ABMS) wg normy BS 10500:2011 /
  ISO 37001:2016”

Usługi audytorskie:

 • Audyt Certyfikujący na zgodność z wymaganiami BS 10500:2011 / ISO 37001:2016 – zakładka Certyfikacja
 • Audyt wewnętrzny w zakresie realizacji polityki antykorupcyjnej (w organizacjach niecertyfikowanych)
 • Audyt drugiej strony ABMS Partnera biznesowego
 • Audyt due diligence Partnera biznesowego (zgodnie z wymaganiami BS 10 500:2011 /
  ISO 37001:2016)

Usługi wsparcia:

 • Pre-assesment rozwiązań organizacyjnych w kontekście normy BS 10500:2011 /
  ISO 37001:2016
 • Facylitacja sesji roboczych zespołu projektowego
 • Facylitacja sesji konsultacyjnych z Interesariuszami

Outsourcing:

 • Outsourcing funkcji ABMS Compliance Manager

Pobierz folder (w formacie PDF)

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence (CoE)