Zarządzanie ryzykiem

Każde przedsiębiorstwo codziennie wstaje przed koniecznością podejmowania decyzji dotyczących zarówno działalności operacyjnej jak i rozwojowej związanej z jego przyszłością. Wraz z globalizacją i liberalizacja rynków ten proces staje się coraz bardzie złożony. W tych warunkach szczególnego znaczenia nabiera umiejętność efektywnego zarządzania ryzykiem działalności przedsiębiorstw. Mając na uwadze wyzwania stojące przez obecnymi
i potencjalnymi Klientami Centre of Excellence opracowaliśmy pakiet usług wspierających:

  • Facylitacja projektu budowania struktury ramowej, celem której jest integracja procesu zarządzania ryzykiem z ładem organizacyjnym, a także ze strategią i planowaniem, zarządzaniem, procesami raportowania, politykami, wartością i kulturą organizacji
    z wykorzystaniem oprogramowania BowTie XP(CGE)
  • Facylitacja projektowania procesu zarządzania ryzykiem w wybranym obszarze: funkcja, proces, działanie, projekt
  • Ocena ryzyka w wybranym obszarze (poziom, funkcja, proces, działanie, projekt)
    z wykorzystaniem oprogramowania BowTieXP
  • Outsourcing funkcji Risk Manager
  • Dystrybucja oprogramowania wspierającego zarządzanie ryzykiem BowTie XP, Audyt XP (CGE)
  • Certyfikacja personelu

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence (CoE)