Doskonałość operacyjna

„Udoskonalenie zazwyczaj oznacza zrobienie czegoś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy”
Shigeo Shingo

Obecna sytuacja rynkowa wymusza działanie na wielu płaszczyznach jednocześnie. Coraz większe znaczenie zyskuje wpływ potencjału każdego pracownika na uzyskiwanie optymalnej efektywności działania przedsiębiorstw.
Zadaniem, jakie sobie stawiamy jest uruchomienie cyklu samodoskonalenia organizacji i przygotowanie uczestników projektów do samodzielnych działań zmierzających do ciągłej poprawy procesów w duchu Lean Management.

Sposób działania podzielony jest na cztery kroki:

  1. Analiza przebiegu procesów w organizacji i przedstawienie konkretnego zestawu rekomendowanych działań optymalizacyjnych,
  2. Wprowadzanie zmian z zaangażowaniem kadry kierowniczej i pracowników liniowych
    w organizacji,
  3. Współprowadzenie z pracownikami firmy kontroli efektów pozwalających na utrzymanie osiągniętej zmiany,
  4. Uruchamianie dalszych usprawnień z wykorzystaniem wcześniej opracowanych rozwiązań.

Nasze usługi:

  • Diagnostyka stanu i przebiegu procesów produkcyjnych, logistycznych i handlowych,
  • Prowadzenie warsztatów operacyjnych i strategicznych dla kadry zarządzającej wszystkich szczebli,
  • Prowadzenie projektów doskonalących w środowiskach produkcyjnych, usługowych, handlowych, logistycznych, użyteczności publicznej i opieki zdrowotnej.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Centre of Excellence