ISO 37004 Model dojrzałości

Krótko o normach z ISO/TC 309 Temat artykułu dotyczy normy ISO 37004 wydanej w listopadzie 2023 roku w ramach komitetu ISO/TC 309. To kolejna norma w tym roku tego komitetu wydana po blisko dwu latach inercji w publikacjach przedmiotowych jest zwiastunem, że kolejny rok powinien być bardziej płodny, bo oczekiwania są duże. Norma “ISO 37004:2023 …

ISO 37004 Model dojrzałości Czytaj dalej »