Certyfikacja ISO 45001

ISO 45001 to najdłużej opracowywana norma w historii ISO, patrząc przez pryzmat czasu – od ustanowienia komitetu do czasu wydania standardu. Było to uzasadnione faktem stosunkowo dużych różnic kulturowych w podejściu do spraw bhp w różnych krajach, na różnych kontynentach. Głównym wyznacznikiem zgodności ISO 45001 z pozostałymi standardami systemów zarządzania jest dopasowanie go do struktury wysokiego poziomu HLS. ISO 45001 zastąpi wszystkie normy z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, które funkcjonowąły w przestrzeni biznesowej (OHSAS 18001, PN-N-18001). Okres przejściowy jest taki sam jak dla każdej rewitalizowanej normy, czyli 3 lata od daty wydania. Oprócz nowych punktów wynikających ze wspomnianej struktury HLS, zwróć uwagę na kilka wymagań ISO 45001, jak np.:

  • uczestnictwa, konsultacji i partycypacji pracowników (5.4)
  • bardziej rygorystyczne zapisy  jeśli chodzi o mechanizmy komunikacji, w tym określenie tego, co, kiedy i w jaki sposób ma być komunikowane (zobacz art. 7.4)
  • zakupy, jak również procesy zlecane na zewnątrz, a także nadzór nad podwykonawcami (zobacz art. 8.1.4).

Ciekawym wymaganiem ISO 45001 będzie teraz art. 6.1 – Ryzyko i szanse, gdyż ryzyko zawodowe nie wyczerpuje zagadnienia zgodności w tym przypadku. Jest to wyraźnie pokazane w nowych wymaganiach ISO 45001, dlatego warto więcej wysiłku włożyć w analizę ryzyka odniesioną do sytuacji mających potencjał niepewności. Nie zaniedbaj tematu ryzyka, który pojawia się obecnie w każdym standardzie, projekcie. Zrób to dobrze, a w przyszłości każde odniesienie do ryzyka będzie już tylko uzupełnieniem.

Certyfikacja w QSCert jest usługą akredytowaną, i jest realizowana pod nadzorem akredytacji CIA. Dla potrzeby pozyskania szerszej informacji proszę pobrać nasz flyer w formacie PDF.

Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do kontaktu.
Zespół Centre of Excellence & QSCert