Nowy standard dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Certyfikacja ISO 45001 zastępuje OHSAS 18001 oraz PN-N-180011.

ISO 45001 to najdłużej opracowywana norma systemu zarządzania w historii organizacji ISO. Patrząc przez pryzmat czasu – od pierwszych podejść i głosów w tym zakresie, minęło kilkanaście lat. Ale było to uzasadnione faktem stosunkowo dużych różnic kulturowych w podejściu do spraw bhp w różnych krajach. Głównym wyznacznikiem zgodności ISO 45001 z pozostałymi standardami systemów zarządzania jest dopasowanie go do struktury wysokiego poziomu HLS, czyli takiej jak w normie ISO 9001, ISO 22301ISO/IEC 27001, itd. Nowy standard zastąpi wszystkie normy z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, które funkcjonowały w przestrzeni biznesowej (OHSAS 18001, i PN-N-18001). Okres przejściowy jest taki sam jak dla każdej rewitalizowanej normy, czyli 3 lata od daty wydania – masz więc trochę czasu na wdrożenie. 

Oprócz nowych punktów wynikających ze wspomnianej struktury HLS, proszę zwróć uwagę na kilka wymagań nowego standardu, jak np.:

  • Uczestnictwo, konsultacje i partycypacja pracowników w systemie zarządzania (5.4).
  • Bardziej rygorystyczne zapisy  jeśli chodzi o mechanizmy komunikacji, w tym określenie tego, co, kiedy i w jaki sposób ma być komunikowane (zobacz art. 7.4).
  • Zakupy, jak również procesy zlecane na zewnątrz, a także nadzór nad podwykonawcami (zobacz art. 8.1.4).

Co niosą za sobą nowe wymagania ISO 45001 przy certyfikacji?

Ciekawym wymaganiem ISO 45001 będzie teraz art. 6.1 – Ryzyko i szanse. Ryzyko zawodowe nie wyczerpuje zagadnienia zgodności w tym przypadku. Pamiętaj o tym, bo jest to wyraźnie pokazane w nowych wymaganiach, dlatego włóż więcej wysiłku w analizę ryzyka. Odnieść ją do sytuacji mających potencjał niepewności. Nie zaniedbaj tematu ryzyka, który pojawia się obecnie w każdym standardzie, projekcie. Zrób to dobrze, a w przyszłości każde odniesienie do ryzyka będzie już tylko uzupełnieniem. Pobierz, krótkie opracowanie o wprowadzeniu nowej normy – ISO 45001  wprost ze strony ISO.org pod tym linkiem.  Zacznij działać, bo już sama analiza interesariuszy w ramach kontekstu dostarczy Ci sporo obszarów do doskonalenia, do zmiany, do analizy ryzyka.

Poznaj standard ISO 45001 dogłębniej i poczuj się pewnie.

Aby jednak dobrze zrozumieć nowy standard każdy komitet techniczny stara się dostarczyć także przewodników. Służą one lepszemu poznaniu interpreatcji wymagań, lub są wytycznymi do wdrożenia standardu. Komitet ISO/TC 283 nie pokusił się w tym przypadku na wsparcie klientów pod kątem wdrożenia zmian do np. systemu OHSAS aby zapewnić zgodność. Warto jednak znać, że sekretariat komitetu stanowi BSI, tak więc u nich można poszukiwać opracowań w tym zakresie. I to się w tym przypadku sprawdziło. Na stronie BSI Shop2 dostępnych jest kilka publikacji, do sięgnięcia których zachęcamy aby lepiej zrozumieć nowy standard.

01

BS 45002-0:2018

Occupational health and safety management systems. Part 0: General guidelines for the application of ISO 45001

02

BS 45002-1:2018

Occupational health and safety management systems – General guidelines for the application of ISO 45001. Part 1: Guidance on managing occupational health

03

BS 45002-3:2018

Occupational health and safety management systems – General guidelines for the application of ISO 45001. Part 3: Guidance on incident investigation

04

BS 45002-2:2019

Occupational health and safety management systems – General guidelines for the application of ISO 45001. Part 2: Risks and opportunities

Po szybkiej lekturze można polecić ją tym, którzy sami zechcą dostosować system SZBHP do wymagań ISO 45001, czy też chcą lepiej zrozumieć i kontrolować pracę doradcy, konsultanta.

ISO 45001 certyfikacja

Akredytowana certyfikacja ISO 45001.

Certyfikacja ISO 45001 w QSCert jest usługą akredytowaną, i jest realizowana pod nadzorem akredytacji SNAS. Dla potrzeby pozyskania szerszej informacji proszę pobierz nasz flyer w formacie PDF. Poprzez nasz unikalny system budowania i rozwoju kompetencji audytorów – praktyków, zawsze dostarczamy naszym klientom poczucie zdroworozsądkowego podejścia do systemu. Wszystko mówione jest otwartym tekstem do najwyższego kierownictwa, by budować świadomość kultury bezpieczeństwa w organizacji i poszanowania dla zdrowia każdego interesariusza. Nasz sześcioosobowy zespół audytorów SHE należy do unikalnych na rynku, a swoje kompetencje potwierdza także tym, że każdy z nich osobna pracuje zawodowo w tym zakresie. Tą przewagę konkurencyjną staramy się potwierdzać w działaniu dostarczając klientowi poczucia podmiotowości podczas audytu, oraz jakości audytu. Zespół audytorski ma zawsze wsparcie Risk Managera, a nasze partnerstwo z CGE pozwala nam korzystać z informatycznego rozwiązania z zakresu analizy ryzyka – BowTieXP.

Odnośniki:
1 Zgodnie z decyzją PCA zasadom recertyfikacji, z zachowaniem ciągłości certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy podlega także nasz lokalny standard PN-N-18001:2004, będący oczami fachowców „uboższą” wersją międzynarodowego standardu OHSAS 18001. Szkoda, że lobby lokalne lansując swoje własne interesy popsuło adaptacyjność SZBHP w polskich organizacjach do najlepszych praktyk standardów międzynarodowych poprzez wprowadzenie wersji PN-N-18001.To nie pierwszy przypadek – podobnie było z systemami antykorupcyjnymi. Do dobra decyzja PCA dla zainteresowanych stron.

2 BSI SHOP online – https://shop.bsigroup.com/

Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do kontaktu.
Zespół Centre of Excellence & QSCert

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jet zmiana”

Peter F. Drucker

Przewiń do góry