Certyfikacja Systemów Zarządzania – QSCert®

Centrum CertyfikacjiZmienia się otoczenie, a razem z tym nieuchronne staja się radykalne zmiany w sposobie prowadzenia biznesu. Różne paradygmaty odzwierciedlają różne interpretacje i aspekty współczesnego zarządzania, które coraz szybciej się zmieniają. Szczególne znaczenie mają one dla menedżerów, gdyż zawierają się w nich zestawy praktyk, czy tez wytycznych, które określają, w jakim kierunku należy zmierzać. Paradygmaty te dotyczą systemów zarządzania rozumianych, jako zintegrowany zespół procesów i narzędzi, które przedsiębiorstwo używa dla rozwoju swojej strategii, jej przełożenia na działania operacyjne, oraz dla monitorowana i usprawniania ich efektywności.

Zarządzanie 1.0 oparte na paradygmatach ery industrialnej, takich jak standaryzacja, hierarchia, kontrola, prymat interesów akcjonariuszy nie dają odpowiedzi na powstające problemy. Rozpoczął się etap poszukiwania nowych paradygmatów w kierunku Zarządzania 2.0. Szczególnym mega paradygmatem współczesności jest sustainability, które ma dwa znaczenia: jedno – to zdolność do kontynuowania biznesu nawet w hiperdynamicznym otoczeniu, a drugie – to odnowa i wykorzystanie warunków stwarzanych przez otoczenie oraz ich nieciągłości. Sustainability jest oparte na zasadach: holistycznego, stale rozwijającego się spojrzenia na rzeczywistość, refleksji, współpracy, otwartości na zmiany, uczenia się i zaufania.

QScertZaufanie otoczenia do organizacji zwiększa jej zdolność do rekonstrukcji i podtrzymywania trwałego biznesu. Mówi się o zarządzaniu zaufaniem, które wyznacza nową orientację przedsiębiorstwa i koncentrację na relacjach w taki sposób, aby zapewnić ciągłość i efektywność współpracy. Rozpatruje się je w dwóch płaszczyznach: budowanie własnej wiarygodności oraz ocenie wiarygodności innych jednostek. Dlatego też powołaliśmy Centrum Certyfikacji, które w partnerstwie strategicznym związało się z QSCert®, międzynarodową jednostką certyfikacyjną ze Słowacji, obecną już w ponad 20 krajach. Ich firmowe motto: „We cover credibility” (Chronimy wiarygodność) bardzo dobrze wpisuje się w naszą ideę. QSCert® działa na rynku certyfikacyjnym od 2000 roku. Tworzy go zespół doświadczonych, młodych menedżerów dobrze znający realia międzynarodowego rynku certyfikacyjnego, których połączyła wspólna pasja. Są sygnatariuszami porozumienia MLA, akredytowanymi przez CAI (Czeski Instytut Akredytacyjny), raz członkami międzynarodowych stowarzyszeń branżowych. Mamy nadzieję, że nowy brand na rynku certyfikacyjnym zostanie życzliwie przyjęty prze klientów i wyznaczy nową wartość w tych usługach, przywracając nadzieję na JAKOŚĆ.

Więcej o QSCert® można znaleźć na stronie www.qscert.com

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół QSCert-Poland