01. Whisteblowing - wdrozenie

Whistleblowing – Projektowanie i wdrożenie Systemu zarządzania zgłaszania nieprawidłowości (WMS)

Czym jest Whistleblowing?
Whistleblowing to czynność polegająca na zgłaszaniu nieprawidłowości lub ryzyka jej popełnienia. Badania i doświadczenie pokazują, że duża część przypadków niewłaściwego postępowania dociera do wiadomości organizacji poprzez doniesienia od osób z organizacji lub z jej bliskiego otoczenia. Osoba zgłaszająca nieprawidłowości jest nazywana Whistleblower (Sygnalista).

Dyrektywa o ochronie Sygnalistów – kontekst prawny
W dniu 23 października 2019r. została przyjęta Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Polska ma czas do 16 grudnia 2021r. na implementację Dyrektywy do krajowego porządku prawnego.
Jaki jest skutek implementacji Dyrektywy w Polsce?
Na pracodawców nakłada się obowiązki związane z zapewnieniem kanałów wewnętrznych zgłoszeń oraz ochroną osoby dokonującej zgłoszenia (Sygnalisty). Obowiązki obejmą wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, niezależnie od tego, czy jest to sfera publiczna, czy prywatna. Dyrektywa przewiduje, że dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników konieczność wdrożenia obowiązków może być przesunięta do 17 grudnia 2023 r., jednak w przypadku większych pracodawców (250 i więcej pracowników) datą obowiązywania przepisów będzie 17 grudnia 2021r.

Jak wspieramy naszych Klientów?
Korzystając z wytycznych zawartych w międzynarodowych standardach ISO (ISO 37002) oraz dostępnych dobrych praktyk wdrożeniowych wspólnie z Klientem projektujemy i implementujemy system zgłaszania nieprawidłowości (Whistleblowing management system – WMS) dostosowany do specyfiki organizacji.

Potrzebują Państwo więcej szczegółów?
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej usługi „Projektowanie i wdrożenie WMS” zapraszamy do kontaktu: alla.rycek@coe.biz.pl

02. CMS - wdrozenie

Projektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Zgodnością (CMS)

Nie ma jednego, uniwersalnego systemu zgodności. Nie ma żadnych szczególnych cech firmy (liczba pracowników, przychody itp.), które determinowałyby jego standardowy model. Dla organizacji, które chcą zbudować system zgodności, ten brak jednolitości sprawia, że proces budowania staje się znacznie trudniejszy.
Jak wspieramy naszych Klientów?
Korzystając z wytycznych zawartych w międzynarodowych standardach ISO (w tym: ISO 19600, ISO 37301, ISO 37002, ISO 31000, ISO 31022) oraz dostępnych zaleceń różnych jednostek rządowych na całym świecie wspólnie z Klientem projektujemy i implementujemy system zgodności dostosowany do specyfiki organizacji.
Potrzebują Państwo więcej szczegółów?
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej usługi „Projektowanie i wdrożenie CMS” zapraszamy do kontaktu: alla.rycek@coe.biz.pl

03 - CMS - Outsourcing

Outsorcing funkcji Compliance

W związku z rosnącą z roku na rok liczbą przepisów organizacje mogą mieć trudności z utrzymaniem się na szczycie tych zmian i zachowaniem zgodności z przepisami. Rozwiązaniem może być outsourcing funkcji Compliance (dyrektor ds. zgodności, specjalista ds. zgodności).

Jakie korzyści może przynieść outsourcing funkcji Compliance?

Większa wiarygodność – Zatrudnienie zewnętrznego eksperta ds. zgodności jest sygnałem dla organów regulacyjnych i klientów, że Państwa firma poważnie traktuje kwestię zgodności z prawem.
Zdobycie wiedzy i doświadczenia – wielu firm nie docenia poziomu wiedzy i doświadczenia potrzebnego do uzyskania i utrzymania zgodności z przepisami. Jest to szczególnie aktualne ze względu na stale rosnącą aktywność organów regulacyjnych. Nasz Chief Compliance Officer może być w stanie użyczyć swojego doświadczenia Państwa firmie.
Efektywność kosztowa – outsourcing funkcji Compliance może być mniej kosztowny, niż zatrudnienie pracownika.
Zarządzanie czasem – dzięki outsourcingowi funkcji Compliance pracownicy firmy mogą poświęcić więcej czasu na inne aspekty jej działalności

Potrzebują Państwo więcej szczegółów?
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej usługi „Outsourcing funkcji Compliance” zapraszamy do kontaktu: alla.rycek@coe.biz.pl

04. Compliance-Szkolenia

Szkolenia w obszarze Compliance

Cel naszych szkoleń
Nasze szkolenia w obszarze Compliance mają na celu wsparcie organizacji w zakresie skutecznego wykorzystania standardów ISO (International Organization for Standardization) dedykowanych przedmiotowemu obszarowi.
Aktualna oferta szkoleń
Norma ISO 19600 – Compliance management systems — Guidelines
Norma ISO 37301– Compliance management systems — Requirements with guidance for use
Norma ISO 37002– Whistleblowing management systems — Guidelines
Norma ISO 31000 – Risk management — Guidelines
Norma ISO 31022 – Risk management — Guidelines for the management of legal risk
Potrzebują Państwo więcej szczegółów?
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej oferty szkoleń zapraszamy do kontaktu: alla.rycek@coe.biz.pl

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jet zmiana”

Peter F. Drucker

Przewiń do góry