ciaglosc dzialania coe

Ciągłości działania obok cybersecurity to w dobie pandemii jedne z najczęstszych tematów, które pojawiały się przy decyzjach strategicznych roku 2020. Na naszej podstronie o certyfikacji (https://coe.biz.pl/uslugi/centrum-certyfikacji-qscert/iso-22301-certyfikacja/) systemu zarządzania ciągłością działania można znaleźć trochę więcej informacji w kontekście legitymizacji BCMS przez stronę trzecią. Jednakże mimo strategicznego ulokowania tego systemu przy najwyższym kierownictwie dość rzadko organizacje podejmują decyzję o jego certyfikacji. Nawet takie instytucje jak banki, elektrownie, firmy zaopatrzenia w wodę, logistyczne, szpitale, jednostki ratownicze, zakłady produkcji ciągłej nie podejmują trudu utrzymania aktywnego systemu zarządzania ciągłością działania. Najczęściej jego elementy są składową planów zarządzania kryzysowego, lub nie ma ich w ogóle, czy też sprowadzają się do jednej / kilku procedur – zwykle backupowej, ewakuacyjnej.

Być może wydarzenia pandemicznego roku, oraz wciąż wymagane utrzymanie dokumentacji systemu zarządzania ciągłością działania w ramach ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych, będzie stanowiło przesłankę jego wdrożenia jako elementu kultury organizacyjnej. Świadomość w tym zakresie wzrasta z roku na rok i pojawiają się coraz częściej potrzeby aktywnego podejścia do wprowadzonych wewnętrznie regulacji w tym zakresie. Dotyczy to głównie tematów z zakresu analizy wpływu na biznes (BIA – Business Impact Analysis), analizy ryzyka, planów ciągłości działania, strategii ciągłości działania ale także testowanie planów, czyli przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń aby wypracować i utrzymać odpowiednią sprawność organizacji w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania. I na wsparcie tych działań nastawiona jest niniejsza propozycja, którą realizujemy zawsze w interdyscyplinarnym zespole posiadającym długoletnie doświadczenie zawodowe. To oni stanowią także elitę audytorską naszej organizacji.

coe ciaglosc dzialania

Gdyby przeanalizować wszelkiego rodzaju sytuacje, które doprowadziły do kolosalnych strat, czy nawet utraty ciągłości biznesu można by je sprowadzić do kilku zachowań, które dość często towarzyszą managerom wysokiego szczebla: niska kultura systemowa, arogancja władzy, złudne poczucie bezpieczeństwa, brak sprawdzonych procedur postępowania kryzysowego, oszczędności w rozwiązaniach dotyczących kluczowych procesów, brak alternatywnych dostawców w kluczowych procesach, źle zdefiniowane SLA w umowach z dostawcami albo ich brak, „zamiatanie pod dywan” informacji o incydentach, czy nawet bagatelizowanie sygnałów o nieprawidłowościach, nietrafione decyzje co do rozwiązań odnoszących się do kluczowych procesów – np. lokalizacja, kadra, szkolenia, etc. Te negatywne zachowania, trudno jest przekuć na potrzebę. Ale coraz częściej potrzeba wdrożenia systemu lub jego części – planów ciągłości działania jest decyzją korporacji, czy też wymaga go ubezpieczyciel.

Usługa wsparcia odnosi się do klientów, którzy nie zamierzają finalizować wdrożenia jakichkolwiek rozwiązań w zakresie systemu zarządzania ciągłością działania jego certyfikacją. Mając tak bogate doświadczenie w tworzeniu rozwiązań BCM dopasowanych do potrzeb klienta, wyznaczyliśmy obszary wsparcia, aby dać naszym klientom poczucie bezpieczeństwa w tym zakresie. Dlatego wspólnie tworzymy zespół projektowy i realizujemy cele projektu przy jasno określonych odpowiedzialnościach za realizację tematów, które nas dotyczą.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jet zmiana”

Peter F. Drucker

Przewiń do góry