ISO 22301 Certyfikacja

ISO 22301:2012 Bezpieczeństwo powszechne — Systemy zarządzania ciągłością działania — Wymagania (w polskim tłumaczeniu), to standard, który jeszcze w 2019 roku przejdzie nowelizację. Ale jest to najbardziej rozpoznawalny standard w zakresie ciągłości działania. Do tej pory znany głównie organizacjom, które podlegały pod ustawę o zarządzaniu kryzysowym. A obecnie znany także organizacjom, które z racji kluczowych procesów korporacje, lub ustawodawca określiły konieczność opracowania planów ciągłości działania. Jej benefit, czy też druga młodość jest związana z cyberbezpieczeństwem i koniecznością prowadzenia dokumentacji w tym zakresie przez wyznaczone podmioty.

Certyfikacja systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301 to coś więcej niż opracowanie planu ciągłości działania (BCP), czy też analizy wpływu na biznes (BIA). To potwierdzenie, że te działania są uznane, utrzymywane i doskonalone, są gwarancją dla interesariuszy wiarygodności organizacji, jest jak egzamin dojrzałości.

Certyfikacja ISO 22301 realizowana jest jako usługa akredytowana – Akredytacja CIA.
Pobierz nasz tematyczny flyer ISO 22301 w formacie PDF.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence