ISO 22301 Certyfikacja

System zarządzania ciągłością działania ISO 22301

ISO 22301 CertyfikacjaISO 22301:2012 Bezpieczeństwo powszechne — Systemy zarządzania ciągłością działania — Wymagania (w polskim tłumaczeniu).  Standard jeszcze w 2019 roku przejdzie nowelizację, po 7 latach bytności na rynku. System BCM jest zazwyczaj oparty na normie ISO 22301, i jest to najbardziej rozpoznawalny standard w zakresie ciągłości działania. ISO 22301 był głównie znany organizacjom, które podlegały pod ustawę o zarządzaniu kryzysowym. Obecnie znany jest także organizacjom, które z racji kluczowych procesów – wymagania korporacji, lub ustawodawcy określiły konieczność opracowania BCP. A BCP to plany ciągłości działania, wymagane np. przez ubezpieczycieli. Dlatego wdrożenie ISO 22301, które poprzedza certyfikację powinno być prowadzone przez ludzi z doświadczeniem w tym zakresie. Dobre wdrożenie, to sukces w certyfikacji standardu ISO 22301.

Benefit normy ISO 22301, czy też jej druga młodość jest związana z cyberbezpieczeństwem. Ustawa o KSC wymaga prowadzenia dokumentacji w tym zakresie przez wyznaczone podmioty. ISO 22301 daje także możliwość połączenia wymagań standardu z wymaganiami prawnymi w obszarze np. infrastruktury krytycznej, zarządzania kryzysowego. Prowadzisz biznes, który osiągnął już swoją realną wartość? Zastanów się wiec nad zagrożeniami dla swojego biznesu.

Nie pozwól na to aby nie stracić dorobek życia, dorobku akcjonariuszy i innych interesariuszy przekraczając dopuszczalny apetyt na ryzyko.

  • Potrzebujesz wyróżnić się na tle konkurencji – znalazłeś dobry sposób.

  • Chcesz mieć pewność, że w Twojej organizacji stosujesz skuteczne mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo systemów, sieci, instalacji, linii produkcyjnych – pójdź w tym kierunku.

  • Spraw, aby wartość rynkowa Twojego przedsiębiorstwa wzrosła dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie certyfikatowi ISO 22301 sygnowanemu przez QSCert – skontaktuj się z nami.

Certyfikacja systemu zarządzania ciągłością działania wg ISO 22301 to coś więcej niż opracowanie planu ciągłości działania (BCP), czy też analizy wpływu na biznes (BIA). Dla każdego odpowiedzialnego menedżera jest to potwierdzenie, że te działania są uznane, utrzymywane i doskonalone. Ponadto są także gwarancją dla interesariuszy wiarygodności organizacji, są więcej niż egzamin dojrzałości, są przejawem odpowiedzialności.

Chcesz wiedzieć więcej o BCMS i standardach związanych, odwiedź strony Instytutu BCI – link, albo komitetu TC 292 ISO – link. Warto poznać rodzinę nor serii ISO 22300, bo jest tam temat strategii, planów, incydentów, ryzyka, testowania,  ewakuacji, itd.

Certyfikacja ISO 22301 realizowana jest jako usługa akredytowana – Akredytacja CIA.
Pobierz nasz tematyczny flyer ISO 22301 w formacie PDF.

Zapraszamy do współpracy. Zapraszamy do kontaktu
Zespół Centre of Excellence