Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowiaInteligentne specjalizacje (lub specjalizacje regionalne) to nowy instrument Unii Europejskiej, który zobowiązuje regiony państw członkowskich do wybrania tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. Na rozwój inteligentnych specjalizacji regionów zostanie przeznaczona największa pula funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Niemal wszystkie polskie regiony wybrały już inteligentne specjalizacje. Inteligenta specjalizacja w województwie śląskim pokrywa się z krajowym wyborem. To właśnie ochrona zdrowia, obok IT oraz energetyki stała się taką specjalizacją, i będzie miała szansę poprzez innowacyjne rozwiązania stać się w przyszłości wiodącą branżą. Konsekwencją tego jest także rozwój klastrów medycznych, które będą głównym beneficjentem funduszy unijnych w nowej perspektywie dedykowanych ochronie zdrowia.

Dlatego też postanowiliśmy wydzielić tematykę ochrony zdrowia z całego zakresu świadczonych usług certyfikacyjnych, szkoleniowych i doradczych jako dowód naszego zaangażowania w tym obszarze i chęci zbudowania wokół naszych usług interesariuszy oddanych sprawie budowania realnej jakości w świadczonych usługach zdrowotnych.

Będziemy to realizować nie tylko poprzez wspieranie programów transferu nowoczesnych technologii i metod leczenia działając w klastrach medycznych, ale przede wszystkim od strony zmiany postaw i zachowań personelu medycznego, budowania kultury organizacyjnej wspieranej różnymi standardami systemów zarządzania, standardami akredytacyjnymi – krajowymi (CMJ) i międzynarodowymi (np. AACI), a także nowoczesnymi narzędzi wspierającymi zarządzanie, jak Lean Healthcare oraz Zarządzanie ryzykiem.

Nasze główne obszary aktywności w ochronie zdrowia to:

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence