O firmie

CENTRE OF EXCELLENCE Spółka z o.o.

to młoda dynamicznie rozwijająca się polska firma o zasięgu międzynarodowym z siedzibą w sercu Górnego Śląska – Rudzie Śląskiej. CENTRE OF EXCELLENCE – to organizacja wiedzy, świadcząca usługi o charakterze niematerialnym. Połączenie pasji tworzenia, poznawania, uczenia się oraz współpracy opartej na partnerstwie stało się dla nas inspiracją do założenia firmy opartej na nowoczesnym modelu biznesowym.

W strukturze firmy działają dwa centra specjalizacji:

Centrum Wsparcia Biznesu (CWB) – usługi doradcze dla przedsiębiorstw

Centrum Certyfikacji (CC) – usługi certyfikacji systemów zarządzania

Wyniki działalności firmy potwierdzają istnienie znaczącego potencjału jej rozwoju, tkwiącego w innowacyjnym podejściu do integracji kilku modeli biznesowych w ramach jednej organizacji. CENTRE OF EXCELLENCE to także Pracownicy, Partnerzy i Klienci, wspólnie z którymi tworzymy harmonijne środowisko trwałego sukcesu. Zapraszamy do zapoznania się ofertą usług naszych Centrów!

Polityka Compliance

zespół

Rzeczywistość gospodarcza znacznie się zmieniła w niespełna ćwierć wieku. Ciągłe wzrasta złożoność nowoczesnych technologii, idą do przodu techniki informacyjno-komunikacyjne, rozwija się usieciowienie, globalizacja, społeczne innowacje. Na tym tle rośnie świadomość i poziom wymagań klientów. Jesteśmy świadomi, że nieuchronnie z tymi trendami wiążą się radykalne zmiany w sposobie prowadzenia biznesu. Rozumiemy i popieramy wyłaniający się nowy paradygmat Sustainability nie tylko jako ideę zrównoważonego rozwoju w skali globalnej, ale również jako zupełnie nową, dopełniającą racjonalność dla organizacji. Dla nas Sustainability to również pomysł na biznes trwały, odnawialny, zdolny przetrwać różne okoliczności, biznes, którego procesy zapewniają mu witalność w nieprzewidywalnym i turbulentnym otoczeniu.

Jednak, aby tak się stało, wymagane jest zrozumienie wielu kluczowych obszarów współczesnej rzeczywistości, zaangażowanie w budowanie wizji organizacji, otwieranie się na nowe relacje, praca z pasją i entuzjazmem.

Nowa rzeczywistość – Nowe wyzwania – Nowe sukcesy!
Zarząd, Zespół i Partnerzy Centre of Excellence
Zapraszamy do współpracy.

Misja i wartości

misja

Nasza misja

„Wspieranie przedsiębiorstw w ich zrównoważonym rozwoju w warunkach gospodarki wiedzy poprzez proces uczenia się i innowacje organizacyjne oparte na międzynarodowych standardach zarządzania, aby mogły one budować trwałą i dominującą pozycję na rynku, oferując wyróżniającą wartość nabywcom dziś i w przyszłości przy równoważeniu interesów różnych grup interesariuszy”

Nasze wartości

Profesjonalizm

kompetencje kluczem efektywności

Partnerstwo

szacunek, zaufanie, współpraca, satysfakcja

Uczenie się

od informacji do mądrości.

Nasi partnerzy

Przewiń do góry