O firmie

CoE_firma (Mobile)CENTRE OF EXCELLENCE Spółka z o.o. – to młoda dynamicznie rozwijająca się polska firma o zasięgu międzynarodowym z siedzibą w sercu Górnego Śląska – Rudzie Śląskiej. CENTRE OF EXCELLENCE – to organizacja wiedzy, świadcząca usługi o charakterze niematerialnym. Połączenie pasji tworzenia, poznawania, uczenia się oraz współpracy opartej na partnerstwie stało się dla nas inspiracją do założenia firmy opartej na nowoczesnym modelu biznesowym.
W strukturze firmy działają cztery centra specjalizacji:

  • Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK) – usługi edukacyjne dla instytucji i osób prywatnych
  • Centrum Wsparcia Biznesu (CWB) – usługi doradcze dla przedsiębiorstw
  • Centrum Integracji i Współpracy (CIW) – animacja i koordynacja współpracy międzyorganizacyjnej
  • Centrum Certyfikacji (CC) – usługi certyfikacji systemów zarządzania

Wyniki działalności firmy potwierdzają istnienie znaczącego potencjału jej rozwoju, tkwiącego w innowacyjnym podejściu do integracji kilku modeli biznesowych w ramach jednej organizacji.
CENTRE OF EXCELLENCE to także Pracownicy, Partnerzy i Klienci, wspólnie z którymi tworzymy harmonijne środowisko trwałego sukcesu.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą usług naszych Centrów!