certyfikacja kompetencji personelu

To najprawdopodobniej najmniej znana i rozumiana usługa certyfikacyjna w ramach systemów oceny zgodności, ale także w biznesowej codzienności. W Polsce w ramach unijnego programu uznawalności kompetencji opracowano zasady znane pod nazwą Zintegrowany System Kwalifikacji. Więcej na ten temat można znaleźć pod adresem – https://www.kwalifikacje.gov.pl/ (do not follow). Ocenę tego modelu pozostawiamy rynkowi. Istnieją także certyfikacje własne (firmowe), czy też stowarzyszeniowe, których rozpoznawalność, jak również transparentność jest znikoma, chociaż nie oznacza to niskiej merytoryczności prowadzonego procesu szkoleniowego i projektowego. Szczególnie dobrze wgląda to poza granicami Polski, gdzie rola takich stowarzyszeń stanowi ważny element kształtowania standardów w biznesie. Przykładem może być tutaj DRI, BCI, ICW, FERMA, etc. Ale również duże korporacje wytworzyły w swoich strukturach tzw. Academy of Skills, które opracowały własne programy certyfikacji kompetencji nakierowane na projekty usprawniające – GE, Motorola, etc. Tak zaczął się wielki triumf metodologii Lean Six Sigma w biznesie, która stała się osnową programów certyfikacji kompetencji na poziomie Green Belt’a, Brakc Belt’a, itd.

centrum kompetencji personelu

Gdyby jednak przyjąć jako warunek konieczny transparentność i niezależność funkcji szkoleniowej od certyfikacyjnej, to w tym wyścigu edukacyjnym warto popatrzeć na najbardziej uznaną międzynarodową ścieżkę potwierdzania kompetencji personelu jaką bez wątpienia jest standard ISO/IEC 17024 – Conformity assessment — General requirements for bodies operating certification of persons (Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby). To na bazie tej normy jednostki akredytujące prowadzą ścieżki uznania programów certyfikacyjnych kompetencji personelu realizowanych przez jednostki certyfikacyjne / centra kompetencyjne. Intencją tego podejścia jest niezależność organizacji szkolącej od oceniającej. Takim dobrym przykładem w tym zakresie są amerykańskie jednostki akredytacyjne ANSI oraz IAS. Pierwsza z nich akredytuje popularne programy certyfikacji kompetencji w obszarach IT, jak: CISA, CISSP, CISM, etc., prowadzonych m.in. przez ISACA. Natomiast IAS jako stosunkowo młoda akredytacja firmuje programy certyfikacji personelu prowadzone np. przez jednostkę certyfikacyjną PECB z Kanady. Dotyczą one głównie kompetencji w obszarze standardów ISO. Należy do nich certyfikacja kompetencji na poziomach: Master Auditor, Lead Auditor, Lead Implementer w takich obszarach jak ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27005 Risk Manager, ISO 31000 Risk Manager, etc.

PECB_&_IAS_02

Dlatego w ramach naszego partnerstwa międzynarodowego przyjęliśmy rolę centrum egzaminacyjnego PECB (Personal Evaluation Certification Board) dla osób, które pragną potwierdzić swoje kompetencji w ramach poniższych standardów na bazie standardów wyżej wymienionych standardów ISO. Ścieżek certyfikacyjnych jest zdecydowanie więcej aniżeli podano wyżej, jednakże dla wskazanych standardów jest opracowana ścieżka akredytacyjna dla programu certyfikacji kompetencji, co oznacza, że jest zatwierdzona i uznana wg ISO/IEC 17024 przez IAS (International Accreditation Service) – https://iasonline.org (do not follow). Trochę dodatkowych informacji o dwóch wskazanych w polskim prawodawstwie certyfikatach kompetencji wymaganych przy wykonywaniu audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa można znaleźć pod niniejszym linkiem – https://coe.biz.pl/uslugi/centrum-rozwoju-kompetencji/audytor-ksc/

kontrola

W przypadku zainteresowania taką certyfikacją zapraszamy do kontaktu. Szczegóły organizacyjne, możliwe wsparcie, przedstawimy osobiście. Warto w tym miejscu podać to, że nie jest wymaganym w ramach certyfikacji  ukończenie kursu pod egidą PECB. Wystarczy udokumentować dowolny uznany certyfikat szkolenia np. Lead Auditora, przedstawić osiągnięcia, wskazać osoby rekomendujące, zdać egzamin i cieszyć się certyfikatem kompetencji. Jest on wydawany na okres 3 lat, a za każdy rok odnowienia płaci się 100 USD, oraz należy przedstawić dowody obiektywne utrzymywania kompetencji w formie certyfikatów, informacji o zrealizowanych projektach o sumarycznej wartości wyrażonej w pkt. CPE (Continuous Professional Education) przedstawionej w regulaminie.

Zapraszamy do kontaktu
Zespół Centre of Excellence

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jet zmiana”

Peter F. Drucker

Przewiń do góry