ISO 50001 Certyfikacja

ISO 50001 to system na miarę naszych potrzeb, szczególnie przy niepewności cen mediów energetycznych, a certyfikacja ISO 5001 to wymóg czasu.

Gdyby ktokolwiek chciał przekonać beneficjenta systemu ISO 5001 dlaczego warto go wdrożyć, zapewne użyłby podstawowego argumentu. Pozwala ograniczyć koszt wynikający z konieczności wykonywania audytu energetycznego w trybie ustawy z dnia 20 maja 2016 r.  o efektywności energetycznej. Co prawda nie dotyczy ona wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, co ma charakter tylko przymusu zewnętrznego, ale to zacny argument. Wdrożenie ISO 50001 to pierwszy krok do spełnienia wymagania ustawy.

Dlaczego wdrożenie i certyfikacja ISO 50001 jest warte wysiłku?

Każdy zdroworozsądkowo myślący właściciel / zarząd firmy, który prowadzi działalność biznesową organiczenie takich kosztów traktuje priorytetowo. Tam gdzie kosztochłonność tworzą media energetyczne każdy  powinien poszukiwać argumentację podjęcia takiej decyzji wewnątrz firmy.  Chcąc ograniczyć te koszty, kształtować je w sposób planowy, zarządzać nimi, poszukiwać możliwości ich redukcji, optymalizacji warto rozważyć takie działanie. Dlatego potrzebny jest system zarządzania energią wg ISO 50001. To jeden z systemów zarządzania, który w dość krótkim przedziale czasu pokazuje namacalne efektu oszczędności w zużyciu mediów energetycznych. To właśnie dzięki takiemu podejściu można poprawić wynik ekonomiczny, zyskowność firmy wykorzystując system zarządzania wg ISO 50001.

Do świadczenia usługi certyfikacyjnej systemu zarządzania ISO 5001 wybraliśmy i zakwalifikowaliśmy audytorów z doświadczeniem nabytym w prowadzeniu audytów energetycznych, projektów optymalizacyjnych w zakresie gospodarki energią, etc. To co stanowi naszą przewagę konkurencyjną, jest dla Państwa szansą na wiarygodne wsparcie na rzecz poszukiwania dalszych możliwości doskonalenia zarządzania energią. Ponadto służy podnoszeniu efektywności gospodarowania, a jednocześnie dbałości o nasze środowisko naturalne. Za naszym podejściem zawsze stoi profesjonalizm ludzi.

Usługa certyfikacyjna realizowana jest jako akredytowana – Akredytacja CIA.
Dla uzupełnienia informacji na temat certyfikacji systemu zarządzania wg wymagań ISO 50001 pobierz flyer tematyczny w formacie PDF.

Kluczem do sukcesu przy certyfikacji ISO 5001 jest jego wdrożenie. Dlatego wdrożenie ISO 5001 powinno mieć wymiar projektu wewnętrznego realizowanego samodzielnie lub ze wsparciem konsultanta. Zawsze jednak wg wyraźnie zdefiniowanych celów, harmonogramu i produktów wdrożenia (wykorzystaj ISO 20700 do wyboru konsultanta).

Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do kontaktu
Zespół Center of Excellence i QSCert-Poland