...

System zarządzania jakością wg ISO 9001

To najpopularniejszy na świecie standard systemu zarządzania. Z jednej strony najstarszy, po 3 aktualizacjach, można nawet powiedzieć „po przejściach”. Swój boom ma jednak poza sobą, ale to nie znaczy, że jest przestarzały. Ta dewaluacja systemów zarządzania dotyka każdego standardu, bo zapomina się o tym, że standaryzacja jest póki co najlepszym sposobem radzenia sobie z ryzykiem. Zbudowany na modelu P-D-C-A standard ISO 9001 opisuje nasz biznes poprzez ujęcie procesowe. Jak każda norma z wymaganiami, tak również ISO 9001 oparte jest na nowej strukturze ramowej, tzw. wysokiego poziomu  – HLS. Pozwala to integrować systemy zarządzania wg jednolitego schematu – ujętego w strukturze normy. Natomiast sama certyfikacja ISO 9001 to podobnie jak w każdym systemie stanowi zwieńczenie wdrożenia i potwierdzenie, że jest on utrzymywany i rozwijany.

Jakiekolwiek mówienie o wdrożeniu bez certyfikacji jest nieporozumieniem o ile chcemy legitymizować się systemem na zewnątrz. Ale nawet wewnętrzna potrzeba wdrożenia bez stymulacji w ramach certyfikacji przeżywa kryzysy, a dyscyplina systemowa powoli osłabia się. W internecie znajdą Państwo tysiące opracowań na temat systemu ISO 9001, ale rzadko kto podejmuje analizę stanu rzeczy jaki mamy. Wybory wynikają z dojrzałości organizacji. Informatyzacja firm i procesów biznesowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi zarządczych obniża znaczenie rozwiązań organizacyjnych. Rzadko kto pokusił się aby budować efekt synergii innowacji organizacyjnej jakimi są systemy zarządzania oraz innowacji technologicznej, którą reprezentują m.in. systemy informatyczne. Certyfikacja ISO 9001 powinna być normą zwyczajową w biznesie, bo w końcu biznes prowadzimy po to aby spełniać wymagania klienta. 

Korzyści z posiadania systemu?

Można by wyliczać ich więcej, ale to samo można powiedzieć w przypadku słabości. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że opracowanie standardu, który godzi wszystkie kultury biznesowe, wszystkie podejścia, modele, zachowania kulturowe w podejściu do klienta jest praktycznie niemożliwe. Dlatego w ramach ISO 9001 mówi się o strukturze ramowej, a nie o dobrych praktykach.

Dlatego wypełnienie tej struktury zależy od potrzeb, kompetencji i możliwości beneficjenta standardu. Są firmy, które stać na systemy klasy ERP, pełną informatyzację procesów, i są też firmy, które robią jeszcze dużo rzeczy bez udziału zintegrowanego systemu informatycznego.

To robi różnicę, ale każda z firm z tych często skrajnych modeli ma możliwość zbudowania systemu zarządzania wg swoich potrzeb i możliwości. Niezależnie od tego czy będzie dostępny system informatyczny, czy nie, mają działać procesy, ludzie mają wiedzieć co do nich należy, i jak to robić, komu przekazać, skąd wziąć, etc. To właśnie opisuje system. A certyfikacja ISO 9001 jest jak matura, sprawdzeniem czy Twoje rozwiązania działają, realizują cele, i stale doskonaląc się gwarantują satysfakcję klienta.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tematach pokrewnych, które stanowią w dojrzałych organizacjach naturalne rozwiniecie, doskonalenie systemu jakie proponuje komitet ISO/TC 176 – twórca standardu ISO 9001, to odwiedzaj nasz blog w Aktualnościach, gdzie publikujemy nowości o różnych standardach, w tym o niniejszym, np.

Znajdziesz tam informacje o normach rodziny ISO 10000, ale także ISO 30400 z zakresu HRM. A zawsze zachęcamy do kontaktu.

Dlaczego warto wdrożyć system zarządzania jakością?

System zarządzania jakością wg ISO 9001 powinien stanowić osnowę działalności biznesowej opartej na procesach. Chociaż w świecie biznesu istnieje wiele innych modeli biznesowych, to prostota i elastyczność tego standardu pozwala go łatwo wdrożyć w każdej organizacji. Co daje wdrożenie systemu zarządzania jakością? Wymieńmy kilka korzyści, które może rozszerzą patrzenie na standaryzację:

  • Opisuje procesy zdefiniowane w organizacji w układzie przepływu informacji i wyrobu tworzącego wartość dodaną na każdym etapie procesu,
  • Precyzuje odpowiedzialności obszarowe i procesowe dla wszystkich ról w organizacji,
  • Stanowi deklarację organizacji w zakresie podejścia do klienta, do tworzenia wartości dla niego, bo jest on w centrum uwagi,
  • Zmniejsza liczbę niezgodności, skarg i reklamacji, a w konsekwencji wzrost zaufania klientów,
  • Wypracowuje podejście systemowe, które wspiera kulturę organizacyjną w potrzebie wprowadzania zmian, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji krytycznych na podstawie faktów,
  • Integruje rozwiązania prawa wewnętrznego jakim są procedury, instrukcje, regulaminy, polityki poprzez zapewnienie mechanizmu monitorowania zmian, aktualizacji i dystrybucji,
  • Stanowi dobrą podstawę do sięgnięcia po bardziej zaawansowane narzędzia optymalizacyjne, jak: Lean Manufacturing, Six Sigma, Teoria ograniczeń, itd.

Certyfikacja ISO 9001 – Akredytacja.

Każda certyfikacja ISO 9001 powinna być usługą akredytowaną, bo w innym przypadku budzi wątpliwości i podejrzenia, i zwykle jest to zasadne. Status akredytacji widnieje na każdym certyfikacie w postaci logotypu jednostki akredytującej. Zwykle na certyfikacie umieszczony jest także logotyp IAF MLA, czyli wielostronnego porozumienia między jednostkami akredytacyjnymi, będące członkami Międzynarodowego Forum Akredytacyjnego1. Tak samo jak jednostka certyfikacyjna bada klienta w cyklu certyfikacyjnym co roku, tak też jednostka akredytująca bada certyfikatora w takim samym reżimie czasowym, różnica dotyczy tylko normy odniesienia. 

Dla lepszego poczucia wyboru jednostki certyfikacyjnej warto zapoznać się z dokumentami, które określają czas audytu i zasady jego prowadzenia. Postrzeganie jednostki certyfikacyjnej przez pryzmat brandu jest zwodnicze, gdyż nie są to organizacje z FORBES 500. Dowiedź się u Klientów jednostki jak oceniają ich standardy obsługi, przebieg audytu, kompetencje audytorów, dlaczego ich wybrali. Powiedzą Ci więcej niż sama jednostka certyfikacyjna. Za certyfikat sygnowany dowolnym logotypem wybranej jednostki certyfikacyjnej nie masz żadnych preferencji na rynku, ani tantiem przy kontraktach. Tam gdzie wymagany jest certyfikat, wymagana jest jego zgodność z wymaganiami akredytacyjnymi – jeżeli ma zastosowanie. Certyfikacja to usługa standaryzowana. Nie dawaj się zwieść marketingowym zabiegom o długowieczności, o marce, bo to nie Twoja korzyść. Patrz przez pryzmat korzyści dla siebie. Wybierając jednostkę dla siebie zadbaj przede wszystkim o merytoryczność osób, które będą Cię audytować, sprawdź ich kompetencje, poproś o informację o audytorach. Tylko tak zapewnisz sobie wartość dodaną jako beneficjent usługi certyfikacyjnej. Pamiętaj, bądź i czuj się podmiotem usługi certyfikacyjnej, bo Ty za nią płacisz.

Dlaczego warto być z nami.
Certyfikacja ISo 9001 z QSCert?

Ilekroć mamy potrzebę przekonania klienta, którego nie pozyskaliśmy z rekomendacji zawsze staramy się pokazać naszą wartość audytową. Dlatego angażujemy do tych działań ludzi z uprawnieniami, którzy mają doświadczenie w zarządzaniu firmami, projektami, są ekspertami w branży, normalnymi ludźmi z doświadczeniami biznesowymi. Porównujcie nas poprzez kompetencje z dowolnymi audytorami innych jednostek certyfikacyjnych – nie mamy żadnych kompleksów pod tym względem. Każdy z nas przechodzi szereg szkoleń wewnętrznych, ma dostęp do unikalnej literatury biznesowej, tutoriali, przewodników, które budują i utrwalają naszą wiedzę, z którą się dzielimy. Dołącz do naszej społeczności. Poczuj się podmiotem certyfikacji. Dlatego certyfikacja ISO 9001 z QSCert ma sens, jest wyzwaniem, która daje Ci korzyść. Więcej informacji o QSCert znajdziesz pod linkiem.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Centre of Excellence.

Odnośniki: 1 Międzynarodowe Forum Akredytacyjne – IAF (International Accreditation Forum), a MLA (Multilateral Agreement). Akredytacja to niezależna ocena jednostek oceniających zgodność w stosunku do uznanych norm w celu zapewnienia ich bezstronności i kompetencji. Dzięki zastosowaniu norm krajowych i międzynarodowych, rząd, podmioty zamawiające i konsumenci mogą mieć zaufanie do wyników kalibracji i testów, raportów z inspekcji i certyfikatów.

Dokumenty wydane przez IAF dostępne są w zakładce PUBLICATIONS/MANDATORY DOCUMENTS na stronie IAF – https://iaf.nu 

Bibliografia:

  1. ISO 9001:2015 Quality management systems. Requirements – https://www.iso.org/standard/62085.html 
  2. ISO 9000 family. Quality management – https://www.iso.org/standards/popular/iso-9000-family

Nie zwlekaj, czekamy na Ciebie

Życiowo i w przyjazny sposób o ISO 9001

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”

Peter F. Drucker

Scroll to Top