Certyfikacja ISO 37001 System antykorupcyjny

Certyfikacja ISO 37001 to zwieńczenie działań organizacji, która skutecznie wdrożyła politykę antykorupcyjną i rozwiązania organizacyjne z nią związane. Często stanowi ona element całościowego systemu przeciwdziałania nadużyciom oraz korupcji w organizacji i stanowi element systemu compliance. Korzyść  zewnętrzna to główna przesłanka jej wdrożenia a potem certyfikacji, bo tylko w taki sposób można potwierdzić zewnętrzne jej skuteczność.

W naszych innych zakładkach znajdziesz informacje na temat tego systemu oraz usług związanych:

a zachowaliśmy je po to aby pokazać nasz wkład w tworzenie kultury systemów antykorupcyjnych w Polsce, i dać Ci możliwość poznania wielu wątków tego standardu, a także naszego podejścia.

Certyfikacja  wykonywana jako akredytowana usługa, gdyż Klient ma wtedy gwarancję jej rzetelności i wiarygodności. Audytorami naszymi są osoby posiadające certyfikaty Compliance Managera. Pozwala to im lepiej zrozumieć kontekst prawny organizacji w połaczeniu z procesami biznesowymi, by dostarczyć klientowi usługę na odpowiednim poziomie.

QSCert od ponad 8 lat certyfikuje systemy antykorupcyjne – poprzednio wg BS 10500, obecnie zgodnie z ISO 37001. Usługa jest akredytowana przez SNAS. Pobierz nasz flyer ISO 37001, albo broszurę o antykorupcji.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence & QSCert