Usługi

Centrum Rozwoju Kompetencji

Kluczowym czynnikiem sukcesu zarówno jednostki, jak i całej organizacji są kompetencje. CRK aktywnie wspiera rozwój kompetencji właścicieli firm, menedżerów oraz pracowników w oparciu o nowoczesne formy edukacji dorosłych w rożnych obszarach merytorycznych.
więcej >

Centrum Wsparcia Biznesu

Współczesny rynek charakteryzuje się zmiennością i konkurencyjnością. Potrzeba przetrwania i rozwoju implikuje konieczność wprowadzenia innowacji we wszystkich sferach funkcjonowania firmy. CWB dostarcza aktualnej wiedzy oraz nowoczesnych rozwiązań w obszarze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.
więcej >

Centrum Integracji i Współpracy

We współczesnej gospodarce relacje międzyorganizacyjne maja kluczowe znaczenie dla biznesu. Coraz częściej wartość tworzy się na styku organizacji i przez procesy współpracy. Aktywność CIW koncentruje się na animowaniu współpracy i partnerstwa w sektorze przedsiębiorstw, wspieraniu transferu wiedzy między sektorem nauki a biznesem, promowaniu idei sieciowości.
więcej >

Centrum Certyfikacji – QSCert®

Certyfikacja systemów zarządzania w odniesieniu do najpopularniejszych standardów: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, FSSC22000 i innych, w ramach partnerstwa strategicznego z QSCert®. Nasz obszar zainteresowania kreuje realną wartość dodaną w procesie certyfikacji i dalszej współpracy z klientami.
więcej >