O QSCert®

qscert012QSCert® to międzynarodowa jednostka certyfikująca z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), chociaż Centrum Operacyjne znajduje Się na Słowacji, w Zwoleniu. Przedmiotem działalności spółki jest certyfikacja systemów zarządzania według wielu międzynarodowych norm. QSCert® stworzyła sieć przedstawicielstw na całym świecie – obecnie ponad 23. QSCert® jest akredytowane przez Czeski Instytut Akredytacyjny (CIA).
Poprzez swoje usługi QSCert® wypełnia swoją MISJĘ: Chronimy wiarygodność!” oraz realizuje WIZJĘ: „Jednostka certyfikacyjna działająca i akceptowana całym świecie”.
Aby wypełnić misję i osiągnąć w zarządzaniu naszą wizję QSCert ustanowiło tę politykę jakości:

  • Realizacja audytu – pragmatyczne podejście, propozycje poprawy, niezależność
  • Audytorzy – fachowość, edukacja, motywacja
  • Relacja z klientem – elastyczność, kontakt bezpośredni, partnerstwo
  • Relacja z konsultantami – uczciwa współpraca
  • Nasz SZJ – narzędzie, doskonalenie
  • Działalność międzynarodowa – sieć partnerów zagranicznych
  • Rozwój i stabilność – innowacyjny produkt, dywersyfikacja.

QSCert® różni się od innych jednostek certyfikujących głównie pragmatycznym podejściem do audytu, bez nacisku na biurokrację. System zarządzania jakością, który wymaga QSCert® od swoich klientów jest ustanowiony także w QSCert®. Audyt QSCert® jest wartością dodaną dla klienta nie tylko poprzez badanie zgodności z wymaganiami norm, ale także poprzez sugerowanie możliwości poprawy systemu zarządzania. Audytorzy QSCert są ludźmi, którzy pracowali jako menedżerowie, lub konsultanci w przeszłości – są w stanie zrozumieć audyt certyfikacyjny z punktu widzenia audytowanego. To umożliwia im prowadzenie audytów w właściwy i pragmatyczny sposób.
QSCert® śledzi wszystkie wymagania i obowiązki wynikające z międzynarodowej akredytacji i prowadzi działalność uczciwie i etycznie, bez stosowania nieuczciwych praktyk. QSCert® zapewnia wysoki poziom świadczonych usług na korzystnych warunkach cenowych. W całej swojej działaności QSCert certyfikował wiele tysięcy klientów o różnej wielkości i zakresie certyfikacji. Jesteśmy elastyczni i działamy szybko (w organizowaniu terminów, prowadzeniu planów audytów, w wystawianie certyfikatów i ich dostawy, rozwiązywania problemów – można zrobić wszystko, jeśli tylko chcesz). Nie wykonujemy usług doradczych w obszarze certyfikacji – nasze audyty są wiarygodne i niezależne (współpracujemy z konsultantami na bazie partnerstwa, wyjaśniamy im naszą interpretację wymagań standardów systemów zarządzania – jesteśmy zharmonizowani).

Na podstawie umowy wielostronnej (MLA) w ramach współpracy w międzynarodowych organizacjach European Accreditation (EA) oraz International Accreditation Forum (IAF) nasze certyfikaty są ważne i uznawane na całym świecie. Posiadamy własny system jakości pracy – nie wymagamy czegoś od innych, czego nie robimy sami (w razie zainteresowania możemy zaprezentować nasz system Państwu). Sprawdź! Większość jednostek certyfikujących nie ma własnego działającego systemu jakości – upewnij się przed podjęciem decyzji.
QSCert na całym świecie wydała ponad 8500 certyfikatów i przeszkoliła  ponad 3300 audytorów wewnętrznych i menedżerów jakości.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół QSCert-Poland