O QSCert®

QSCert® to międzynarodowa jednostka certyfikująca z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), chociaż Centrum Operacyjne znajduje Się na Słowacji, w Zwoleniu. Przedmiotem działalności spółki jest certyfikacja systemów zarządzania według wielu międzynarodowych norm. QSCert® stworzyła sieć przedstawicielstw na całym świecie – obecnie ponad 23. QSCert® jest akredytowane przez Czeski Instytut Akredytacyjny (CIA).
Poprzez swoje usługi QSCert® wypełnia swoją MISJĘ: „Chronimy wiarygodność!” oraz realizuje WIZJĘ: „Jednostka certyfikacyjna działająca i akceptowana całym świecie”.

Aby wypełnić misję i osiągnąć w zarządzaniu naszą wizję QSCert ustanowiło politykę jakości:

 • Realizacja audytu – pragmatyczne podejście, propozycje poprawy, niezależność
 • Audytorzy – fachowość, edukacja, motywacja
 • Relacja z klientem – elastyczność, kontakt bezpośredni, partnerstwo
 • Relacja z konsultantami – uczciwa współpraca
 • Nasz SZJ – narzędzie, doskonalenie
 • Działalność międzynarodowa – sieć partnerów zagranicznych
 • Rozwój i stabilność – innowacyjny produkt, dywersyfikacja.
qscert

QSCert® różni się od innych jednostek certyfikujących głównie pragmatycznym podejściem do audytu, bez nacisku na biurokrację. System zarządzania jakością, który wymaga QSCert® od swoich klientów jest ustanowiony także w QSCert®. Audyt QSCert® jest wartością dodaną dla klienta nie tylko poprzez badanie zgodności z wymaganiami norm, ale także poprzez sugerowanie możliwości poprawy systemu zarządzania. Audytorzy QSCert są ludźmi, którzy pracowali jako menedżerowie, lub konsultanci w przeszłości – są w stanie zrozumieć audyt certyfikacyjny z punktu widzenia audytowanego. To umożliwia im prowadzenie audytów w właściwy i pragmatyczny sposób.

qscert

QSCert® śledzi wszystkie wymagania i obowiązki wynikające z międzynarodowej akredytacji i prowadzi działalność uczciwie i etycznie, bez stosowania nieuczciwych praktyk. QSCert® zapewnia wysoki poziom świadczonych usług na korzystnych warunkach cenowych. W całej swojej działaności QSCert certyfikował wiele tysięcy klientów o różnej wielkości i zakresie certyfikacji. Jesteśmy elastyczni i działamy szybko (w organizowaniu terminów, prowadzeniu planów audytów, w wystawianie certyfikatów i ich dostawy, rozwiązywania problemów – można zrobić wszystko, jeśli tylko chcesz). Nie wykonujemy usług doradczych w obszarze certyfikacji – nasze audyty są wiarygodne i niezależne (współpracujemy z konsultantami na bazie partnerstwa, wyjaśniamy im naszą interpretację wymagań standardów systemów zarządzania – jesteśmy zharmonizowani).

qscert

Na podstawie umowy wielostronnej (MLA) w ramach współpracy w międzynarodowych organizacjach European Accreditation (EA) oraz International Accreditation Forum (IAF) nasze certyfikaty są ważne i uznawane na całym świecie. Posiadamy własny system jakości pracy – nie wymagamy czegoś od innych, czego nie robimy sami (w razie zainteresowania możemy zaprezentować nasz system Państwu). Sprawdź! Większość jednostek certyfikujących nie ma własnego działającego systemu jakości – upewnij się przed podjęciem decyzji.
QSCert na całym świecie wydała ponad 8500 certyfikatów i przeszkoliła  ponad 3300 audytorów wewnętrznych i menedżerów jakości.

qscert

Dlaczego warto wybrać QSCert?

Zawsze ilekroć przychodzi nam pokazać naszą odmienność podejścia do Klienta zastanawiamy się jak przekonać go, jak pokazać naszą pasję w działaniu, która da mu poczucie pewności, bezpieczeństwa. To dylemat każdego w biznesie by wzbudzić w Kliencie wolę wyboru swoich usług. Zrobiliśmy to spontanicznie – poniżej, przedstawiając to na bazie opinii naszych klientów, oraz własnej percepcji.

Przeczytaj, rozważ i dołącz do nas:

 • Nasz model biznesowy zbudowany jest na bazie partnerstwa, dający klientowi możliwość uzyskania wsparcia wykraczającego poza usługi certyfikacyjne, na bazie usług komplementarnych, które pomagają budować klientowi jego przewagę konkurencyjną.
 • Zespół audytorski tworzą nasi Partnerzy biznesowi – eksperci, doradcy, specjaliści na co dzień związani z branżami, w których mają potwierdzone kompetencje, którzy tworzą podczas audytu atmosferę profesjonalizmu i zrozumienia przy badaniu zgodności systemu.
 • Nasz audyt oparty jest dowodach obiektywnych, dzięki czemu badanie w pełni i właściwie odnosi się do kryteriów audytu. Nie sposób go podważyć. Widzisz próbkę, znasz i rozumiesz ocenę. Liczą się fakty. Nie tworzymy swoimi spostrzeżeniami teorii spiskowej opartej na ryzyku, tylko je wskazujemy odnosząc to do faktów, scenariuszy, i otoczenia biznesowego.
 • Łączy nas pasja poznawania i zmieniania otoczenia na lepsze, w którym system będzie służył Klientowi, by widział w nim sposób na osiąganie celów i sukcesu.
 • Inspirujemy Klienta poprzez spostrzeżenia, wywiady, spotkania, by zawsze czuł się podmiotem certyfikacji i rozumiał rolę każdej ze stron.
 • Wspólnie z klientami działamy aktywnie w organizacjach branżowych i klastrach, występujemy na konferencjach, umacniając tym samym relacje partnerskie.
 • Nasze portfolio produktowe podąża za potrzebami Klienta, ale także tworzy przestrzeń do rozwoju, tak by poprzez elastyczność sprostać specyficznym branżowym wymaganiom.
 • Motto QSCert „We cover credibility” – „Chronimy wiarygodność”, jest spójna z naszymi wartościami i oczekiwaniami naszych Klientów i Partnerów, dzięki czemu rozumiemy się wzajemnie i ufamy sobie.
 • Tworzymy przestrzeń do pracy zespołowej i partnerstwa poprzez projekty, które uczą wspólnie rozwiązywać problemy, i tworzą nową wartość, wnosząc rozwój i innowacyjność do organizacji.
 • Nie boimy się zmian, pomagamy je zrozumieć, zaakceptować, wprowadzić i utrwalić by stały się punktem przełomowym w rozwoju każdego Klienta.
 • Kierujemy się elastycznością, pragmatyzmem i zrozumieniem potrzeb i oczekiwań każdej ze stron dlatego nasz wskaźnik ceny do jakości audytu daje klientowi poczucie dobrego wyboru.

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jet zmiana”

Peter F. Drucker

Przewiń do góry