MSUES

 MSUESCzym jest MSUES?

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (Pobierz przewodnik)  – to innowacyjne narzędzie zapewniania jakości kształcenia w województwie Małopolskim. Zawierają one 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów. Te obszary to usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

Jakie korzyści daje MSUES Instytucji Szkoleniowej?

Funkcjonowanie Instytucji Szkoleniowej  (IS) zgodnie z MSUES, potwierdzone audytem zewnętrznym świadczonym przez Centre of Excellence Sp. z o.o. (w dalszej częśći CoE) to gwarancja jakości tych usług. CoE to podmiot uprawniony przez WUP w Krakowie, dzięki któremu można uzyskać znak jakości, będący własnością Województwa Małopolskiego. Znak ten uprawnia do oferowania szkoleń w ramach systemu podmiotowego finansowania kształcenia (pobierz opis systemu)

Warunki, na jakich Instytucja Szkoleniowa może otrzymać znak jakości MSUES oraz korzystać z prawa do używania tego znaku są określone w dwóch dokumentach (linki):

 1. Regulamin używania znaku jakości Małopolskich Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych – pobierz
 2. Umowa licencyjna – pobierz

Więcej szczegółowych informacji  w Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Dla kogo jest ten standard?

Aby Instytucja Szkoleniowa mogła ubiegać się o przyznanie znaku MSUES, powinny zostać spełnione trzy warunki łącznie:

 1. Siedziba działalności na terenie województwa Małopolskiego (warunek ten nie dotyczy instytucji szkoleniowych, które brały udział w projekcie PFK – podmiotowe finansowanie kształcenia, realizowanym przez WUP Kraków)
 2. Funkcjonowanie zgodnie z MSUES przez okres minimum 3 miesięcy.
 3. Zrealizowanie zgodnie z MSUES minimum 6 usług edukacyjno-szkoleniowych.

Jak przebiega proces weryfikacji Instytucji Szkoleniowej?

Proces weryfikacji zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych i przyznawania znaku składa się z 4 etapów.

4A1 (Large)

Audyt zewnętrzny na zgodność z MSUES prowadzony przez Centre of Excellence Sp. z o.o.

Dlaczego Centre of Excellence Sp z o.o. ?

CoE jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług audytu zewnętrznego na zgodność ze standardem MSUES dla Instytucji Szkoleniowych w województwie Małopolskim. Uprawnienia te zostały nadane przez WUP w Krakowie  w wyniku pozytywnej weryfikacji naszej organizacji oraz przejściu odpowiedniego szkolenia przez zespół audytorów.

Jaki jest cel audytu?

Audyt zewnętrzny prowadzony przez naszych audytorów ma na celu  uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny jakości usług edukacyjno–szkoleniowych świadczonych przez Instytucję Szkoleniową. Kryterium audytu to wymagania zdefiniowane w standardzie MSUES.

Efektem audytu będzie Raport zawierający treści o:

 1. Poziomie spełniania poszczególnych wymagań MSUES (20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów)
 2. Rekomendacjach (opinii)  pozwalających na usprawnienie funkcjonowania instytucji szkoleniowej poprzez:
  • wskazanie najmocniejszych stron instytucji – niezależnie od tego czy wiążą się ze spełnianiem standardu, czy nie;
  • wskazanie najważniejszych obszarów do rozwoju na bazie standardów;
 3. Zaleceniach działań dostosowujących (w przypadku braku zgodności z MSUES);
 4. Opinii o działalności Instytucji Szkoleniowej w zgodzie/lub niezgodnie z wymaganym standardem oraz zasadności lub braku zasadności przyznania prawa do posługiwania się znakiem jakości MSUES.

Jak pracujemy ?

Audyty są prowadzone w oparciu o Standardy IIA, wytyczne WUP w Krakowie oraz wewnętrzne procedury zapewniania jakości Centre of Excellence Sp. z o.o. Wszyscy członkowie zespołu audytorskiego posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze usług audytorskich i doradztwa organizacyjnego.

Jak rozpocząć współpracę z Centre of Excellence ?

Aby przyspieszyć proces przygotowania odpowiedzi na zapytanie Instytucji Szkoleniowej dotyczące wyceny usługi audytu zapraszamy do złożenia Formularza (link) zawierającego informacje niezbędne do kalkulacji Instytucji Szkolwniowej (IS).

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

Wsparcie dla Instytucji Szkoleniowej na etapie 2 zapewnia:
Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Tel.  (12) 619 84 52
e-mail: jakosc@wup-krakow.pl

Zobacz także informację o audycie zintegrowanym: Audyt MSUES razem z ISO 9001, ISO 29990

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence