CGE BowTieXP

BowTieXP to narzędzie oceny ryzyka nowej generacji, które do oceny ryzyka wykorzystuje metodę Bowtie. BowTieXP jest unikalnym oprogramowaniem, który w swojej zdolności służy do przedstawienia złożonego ryzyka w sposób zrozumiały. A obecnie BowTieXP pozwala również na tworzenie szczegółowych planów poprawy w oparciu o analizę ryzyka.

Uporządkuj wiedzę z zakresu bezpieczeństwa aby zwiększyć świadomość ryzyka. bowtiePodsumuj dotychczasowe badania bezpieczeństwa. Wyzwaniem może być dostrzeżenie ogólnego obrazu przez plątaninę przeprowadzanych badań bezpieczeństwa. Diagramy BowTie dostarczają podsumowania wszystkich tych badań wyciągając kluczowe informacje i dając na nie dobry pogląd. W tym procesie, luki w pierwotnych badaniach bezpieczeństwa wypływają na powierzchnię aby uzupełnić je podczas warsztatów BowTie.

Odkryj nowe kwestie operacyjne. Często zdarza się, że nowe spostrzeżenia, które nie zostały zidentyfikowane innymi metodami będą pojawiać się podczas warsztatów BowTie. Wysoce obrazowy i interaktywny charakter budowania BowTie zapewnia maksymalne zaangażowanie pracowników operacyjnych. Ponieważ diagramy BowTie tworzone są przez pracowników operacyjnych, zawierają istotne informacje, a personel ma poczucie własności i akceptacji tych diagramów.

Przedstaw swój System Zarządzania Bezpieczeństwem na diagramie BowTie. Możesz zbudować system zarządzania bezpieczeństwem, który jest zakorzeniony w analizie ryzyka Bowtie. Możesz dotrzeć do powodów podjęcia każdego działania. System Zarządzania Bezpieczeństwem istnieje przede wszystkim w identyfikacji krytycznych działań bezpieczeństwa podjętych w celu zapewnienia ciągłej integralności barier ryzyka. W diagramie BowTie, każdy może zobaczyć kontekst ryzyka wraz z działaniami.

Wykonaj następny krok w ocenie ryzyka z oprogramowaniem BowTie. 
Efektywność bariery. Efektywność barier daje natychmiastowy obrazowy wgląd w moc Twoich barier.

Rodzaj bariery. Korzystanie z różnych rodzajów barier zwiększy siłę organizacji, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w trybie wspólnym.
Odpowiedzialność bariery. Uczynienie ludźmi odpowiedzialnymi za bariery sprawia, że to co każdy powinien robić, aby pracować bezpiecznie jest przejrzyste.

risk_matrixOcena ryzyka. Zastosuj matryce ryzyka do obrazowej oceny tego, czy kontrolowałeś wszystkie swoje ryzyka. Matryce mogą być łatwo dostosowane do standardów firmy. Ocena ryzyka nieodłącznego i ryzyka szczątkowego pozwala na wykazanie poprawy poziomu ryzyka.

Zalecenia. BowTieXP promuje istotne usprawnienia organizacyjne. Diagramy BowTie mogą wyróżnić obszary, w których kontrola organizacyjna jest słaba, umożliwiając przydzielenie zasobów w tych obszarach, w których prawdopodobne jest zdobycie największych korzyści. Diagramy BowTie zostały również wykorzystane w celu zapewnienia, że istotne bariery nie ucierpią w przypadku reorganizacji, fuzji lub przejęcia przedsiębiorstwa.

Komunikacja ryzyka nigdy nie była prostsza.
Diagramy BowTie są łatwe do odczytania i zrozumienia, co sprawia, że komunikacja ryzyka jest skuteczna i zrozumiała.

Łatwość zrozumienia może być jednym z najbardziej przekonujących argumentów dla BowTie. Ludzie naprawdę rozumieją analizę ryzyka, ponieważ jest ona na odpowiednim poziomie abstrakcji. Do rozprowadzania diagramów BowTie organizacje wykorzystują na przykład plakaty, kieszonkowe książki i ulotki, aby podkreślić główne kwestie kontroli ryzyka. Internetowe diagramy BowTie stanowią też coraz większą część szkolenia on-line oraz systemów informacyjnych. To pozwala zapewnić, że komunikacja ryzyka jest w pełni włączona w organizację. W komunikacji ryzyka stale okazuje się, że obraz wyraża więcej niż tysiąc słów.

Poza tym, że jest łatwy do zrozumienia, diagram BowTie zapewnia także przegląd i wgląd, którego nie uzyska się za pomocą żadnej innej analizy czy oceny ryzyka. Jest to spowodowane tym, że diagram BowTie rzeczywiście zmniejsza złożoność do rozsądnych rozmiarów, bez utraty kontekstu i skupia się na najważniejszych elementach. Każda zbyt częsta analiza ryzyka może stawać się coraz bardziej skomplikowana, a ludzie w organizacji przestaną akceptować wzrost złożoności. Diagramy BowTie unikają tego i zapewniają, że wszyscy są na bieżąco zaangażowani przez utrzymywanie złożoności na odpowiednim poziomie.

Diagramy BowTie mogą być również wykorzystywane do wykazania, że zagrożenia są kontrolowane. Umożliwia to przekonanie zarządu, że ryzyko jest odpowiednio zarządzane, co było pierwotnym motorem dla wdrożenia tego podejścia w np. w firmie Shell w połowie lat dziewięćdziesiątych. Diagramy BowTie były stosowane z powodzeniem w oficjalnych raportach bezpieczeństwa generowanych dla wykazania zgodności z Europejską Dyrektywą dla nabrzeżnego przemysłu chemicznego w firmie Seveso II.

 

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence