Dostawcy wg ISO 27036-3

Wprowadzenie do serii ISO 27036 Normy z serii ISO/IEC 270xx to zbiór wielu dobrych praktyk z obszaru „Information security, cybersecurity and privacy protection”, bo tak teraz nazywa się zestaw norm będących dziełem grupy roboczej ISO/IEC JTC 1/SC 27/WG 1. Jedną z  nich jest wydana w czerwcu br. norma ISO/IEC/IEEE 27036-3 Cybersecurity — Supplier relationships — […]

Dostawcy wg ISO 27036-3 Czytaj dalej »