...
Dariusz Rycek

Dariusz Rycek

Prasówka Compliance - Sankcje

Przegląd prasówki zagranicznej jak zwykle dostarcza wielu inspiracji do napisania przynajmniej wpisu na LI, czy też artykułu w aktualnościach. Jest to o tyle pobudzające gdy przynajmniej w części możemy w nich odnaleźć odniesienie do tematyki, która stanowi przedmiot naszej aktywności bniznesowej, albo jego może zahaczać. Tym razem wybrałem artykuł Fraser’a Tennant’a „Russian roulette – The sanctions compliance challenge” opublikowany w najnowszym – już czerwcowym wydaniu „Financier Worldwide”.

Korzystając z publikacji kilku osób na LinkedIn’ie, które regularnie przedstawiają tematykę AML/CTF/KYC/Compliance organizując te informacje w lapidarne formy łatwe do przyswojenia, staramy się utrzymywać przynajmniej względną znajomość tych zagadnień jako audytorzy systemów z serii Compliance – ISO 37301, ISO 37002, ISO 37001. Z drugiej strony próbujemy patrzeć na te informacje z punktu widzenia podejścia systemowego, które powinno wytwarzać w organizacji kolejny tryb wspomagający machinę biznesową. Machinę, która wspierana systemami zarządzania proaktywnie realizuje cele biznesowe.

Artykuł jest ciekawy bo przedstawia temat sankcji wiedziony doświadczeniami brytyjskimi i amerykańskimi, które tworzą znaczącą część działań wymierzonych w Rosję, jako agresora wojennego wobec Ukrainy. Jest w nim kilka ciekawych akapitów, jak np. „Red Flag Due Diligence”, “Overcoming opacity”, czy też “Building an effective SCP”. I to właśnie ten ostatni akapit mnie zainteresował szczególnie, bo znalazłem w nim odniesienie do potrzeby budowania w ramach struktur Compliance celów wewnętrznych znanych jako jedne z wymagań art. 6.2 – ISO 37301. Tym bardziej, że podczas jednej z moich wizyt biznesowych, klient miał właśnie taki dylemat. A patrząc na ilość firm polskich dotkniętych sankcjami można uznać to ryzyko dla niektórych graczy jako krytyczne.

ISO 37301, Zgodność, Compliance

Implementacja SCP - cel Compliance

SCP – Sanctions Compliance Programme. Znaczący wzrost stawki związanej z przestrzeganiem sankcji wymusza wdrożenia programów, które zbuduje skuteczny mechanizm przestrzegania sankcji, zapewni silne zaangażowanie w jego realizację, a jednocześnie pozwoli uniknąć naruszeń pociągających za sobą poważne kary. Czy to będą programy wspomagane informatycznie, czy też odpowiednie procedury, procesy pozostaje kwestią wyboru. Jeden z rozmówców  – Pan Delingpole, podaje 5 elementów, które powinny być zawarte w takim programie:

„… Systemy i kontrole – Czy platformy kontroli klientów i płatności firmy są w stanie wykryć istotne ryzyko? Czy po wykryciu są one w stanie zarządzać tym ryzykiem, np. blokując transakcje lub zamrażając środki, gdy jest to wymagane? Pytania wymagające odpowiedzi i działania.

Szkolenia – Zapewnić pracownikom działu zgodności odpowiednie szkolenia i wskazówki, które pomogą im zrozumieć najnowsze sankcje, sposób postępowania z klientami i transakcjami, których one dotyczą, a także uaktualniane informacje w miarę zmiany sytuacji. W wysoce niestabilnej sytuacji firmy powinny dążyć do zminimalizowania liczby fałszywych alarmów, które są podnoszone w sytuacji, gdy można było je zminimalizować dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu.

Ekspozycja – Firmy powinny zastanowić się, w jaki sposób zamierzają zrozumieć swoją ekspozycję, nie tylko na podmioty objęte sankcjami, ale także na szersze powiązania wokół nich. Na przykład, czy mają do tego odpowiednie systemy, czy też będzie to zadanie wykonywane ręcznie?

Ciągły monitoring – Pracownicy zajmujący się zgodnością z przepisami powinni mieć sposób myślenia podobny do tego, jaki przyjmują handlowcy obserwujący rynki giełdowe.

Całościowe zrozumienie – Oprócz zrozumienia, jakie sankcje obowiązują, pracownicy odpowiedzialni za zgodność z przepisami powinni być na bieżąco z geopolityką, handlem, komercją i szerszymi wydarzeniami na świecie…”

Niezależnie od tego osoby zarządzające muszą mieć świadomość, że potencjalne kary za złamanie sankcji oraz związane z tym ryzyko biznesowe i ryzyko utraty reputacji przewyższają koszty rozwiązań i procesów wewnętrznych. Dlatego też sankcje świata zachodniego skłaniają również wiele wiodących firm do ograniczenia lub wycofania się z działalności w Rosji.

I na koniec motto artykułu: „…Firmy prowadzące działalność międzynarodową muszą być przygotowane do szybkiego działania i zweryfikowania swoich powiązań z osobami lub firmami objętymi sankcjami oraz ich dostawcami, stronami trzecimi, inwestycjami, funduszami i klientami…”

Zachęcamy do lektury całego artykułu. Tłumaczenie dostępne na życzenie.

Źródłowy materiał: https://www.financierworldwide.com/roundtable-shareholder-activism-and-engagement-jun22

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence

Przewiń do góry
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.