...

IAFCertSearch – baza certyfikatów

Baza certyfikatów IAFCertSearch

W poprzednim wpisie w naszych aktualnościach przedstawiliśmy Państwu studium przypadku z realnego projektu. Skutkiem tego projektu a raczej wstępu do projektu inwestycyjnego offshore’owego była izolacja ośmiu polskich firm, które nie spełniały warunków formalnych. Dotyczyły one wdrożenia rozwiązań antykorupcyjnych – najwyżej oceniane w kryterium było posiadanie akredytowanego certyfikatu systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi wg ISO 37001. Będziemy ten temat sukcesywnie podnosić aby budować w przestrzeni publicznej wiedzę na temat akredytacji, oraz pokazywać potencjalne oszustwo jakie kryje się za certyfikacją nieakredytowaną. W przypadku systemów zarządzania, które mają istniejącą ścieżkę akredytacyjną, certyfikacja nieakredytowana jest postrzegana jako oszustwo, a skutki tego ponoszą beneficjenci  nie wystawcy certyfikatów. W opisanym przypadku lepiej było dla firm legitymizować się brakiem certyfikatu a przedstawić wdrożone elementy systemu compliance w odniesieniu do antykorupcji. Klient bowiem stawiał na uczciwość i transparentność w łańcuchu dostaw, a te oczekiwania nie mają nic wspólnego z nieakredytowanym certyfikatem uznawanym za niewiarygodny. Potwierdziło się to gdy już po fakcie próbowaliśmy dotrzeć do tych firm z próbą wyjaśnienia. Pycha i arogancja z ich stron stanowiły dowód, że tak jednoznaczna negatywna ocena klienta była trafiona. Zero refleksji, skruchy.

Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (Internationa Accreditation Forum) widząc zagrożenie dla dewaluacji systemu akredytacyjnego oraz różnego rodzaju zmowy rynkowe, które tworzyły „równoległy” system akredytacyjny niezwiązany z systemem prawnie umocowanym postanowiło zbudować bazę akredytowanych certyfikatów podmiotów, które zostały wydane przez jednostki certyfikacyjne mające uprawnienia do takich działań. Na razie jest ona dobrowolna, ale część jednostek certyfikacyjnych już rozpoczęła wprowadzanie wydanych przez siebie certyfikatów do wspólnej bazy zarządzanej przez IAF. Pod adresem patrz link 3 na końcu wpisu, można sprawdzić czy dany certyfikat jest ważny i akredytowany, oraz jaki ma zakres, bo innych tam nie ma. Jeszcze póki co równoważnym miejscem weryfikacji certyfikatów są rejestry prowadzone samodzielnie przez jednostki certyfikacyjne, ale to wkrótce się zmieni. Wszyscy bowiem wiedzą jak trudno do wielu z tych baz dojść, ukryte w otchłaniach internetu, czy też strony internetowej wystawcy. Od ubiegłego roku QSCert publikuje certyfikaty akredytowane zarówno na stronie IAF, a także kontynuuje publikacje ich na stronie  własnej (link na końcu nr 2) . Dotyczy to także certyfikatów ISO 37001, których QSCert wydało na całym świecie już blisko 600.

Włoskie uznanie bazy IAF

Jak napisano w aktualnościach IAF z 24 stycznia 2023 roku, (link na końcu wpisu) … Włoski Urząd Antykorupcyjny (ANAC) uznał wartość bazy danych IAFCertSearch dla potwierdzenia ważności certyfikatów systemów zarządzania wymaganych do udziału w przetargach publicznych we Włoszech i przejdzie na wyłączne korzystanie z IAFCertSearch do tych weryfikacji. ANAC jest niezależnym włoskim organem administracyjnym odpowiedzialnym za zapobieganie korupcji w administracji publicznej. Do tej pory ANAC potwierdzał ważność certyfikatów wydanych we Włoszech w ramach akredytacji przez ACCREDIA drogą elektroniczną. Ta nowa zmiana pozwoli ANAC rozszerzyć ten rodzaj kontroli na wszystkie certyfikaty, które zostaną uznane za dopuszczalne we Włoszech w przetargach publicznych.

Automatyczna weryfikacja rozpocznie się przypuszczalnie 01 września 2023 roku i początkowo będzie ograniczona do firm budowlanych posiadających certyfikat ISO 9001 (kod IAF 28), z planami rozszerzenia na inne kody i systemy zarządzania w najbliższej przyszłości, jak np. ISO 37001.

ISO 37001 certyfikacja

Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i uniknąć wszelkich zakłóceń i niedogodności dla akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania i ich klientów, IAF przypomina jednostkom akredytującym o wgraniu swoich odpowiednich akredytacji do IAFCertSearch, a akredytowanym jednostkom certyfikującym o wgraniu swoich odpowiednich certyfikatów.
IAF CertSearch jest publicznie dostępną bazą danych, która umożliwia użytkownikom weryfikację ważności certyfikatów systemów zarządzania wydanych na całym świecie przez jednostki certyfikujące akredytowane przez sygnatariuszy IAF MLA w ramach głównego zakresu ISO/IEC 17021-1. To ogłoszenie ANAC jeszcze bardziej umacnia wartość i znaczenie IAF CertSearch. Zastosowana technologia zapewnia bezpieczeństwo i ochronę danych, zabezpieczając informacje w niej zawarte.

Jak to wykorzystać u nas bazę IAF?

ISO 37001

PZP rządzi się swoimi prawem i temat certyfikatów był już w przeszłości wałkowany, a przez co niektórych traktowany jako nierówne traktowanie oferentów. Niestety ktoś uległ tej manipulacji i pozostawmy ten fakt bez wspomnień. Przeszłości nie zmienimy, ale przyszłość możemy kształtować. Tak jak to robią inni, z których warto brać przykład, bo potrafili z tego zrobić użytek. Przykład przytoczyłem w poprzednim wpisie i dotyczył standardu antykorupcyjnego ISO 37001.

Włączenie do wymagań przetargowych, czy też postępowań niższej rangi akredytacji oraz rejestracji certyfikatu systemu zarządzania w bazie IAFCertSearch może już stanowić pierwszą barierę dla nieakredytowanych certyfikatów, niewiadomego pochodzenia, często robionych ad hoc pod potrzeby przetargowe. Proste sprawdzenie poprzez QR-Code, jak pokazano na zdjęciu, albo w samej bazie danych – link na końcu pozwoli na szybką ocenę spełnienia wymagań.

ISO 37001, ISO 22301 certyfikat

Gorąco zachęcamy do takiej otwartości, która może pomoże ograniczyć szarą strefę w tym zakresie.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence / QSCert

 

  1. IAF News Link: https://iaf.nu/en/news/anac-to-use-iaf-certsearch-for-verifying-certificates/?fbclid=IwAR2VdPPcYx3rFH4pAI5nJbeIHRrePqvrgd2XIXJw3r00NrCIJdk7EwyVyrU
  2. QSCert CertSearch: https://www.qscert.com/clients/certificates-of-management-systems.html?page_id=174
  3. IAFCertSearch – link do bazy certyfikatów : https://www.iafcertsearch.org
Scroll to Top