...

ISO 23447 – Higiena rąk

Wprowadzenie do ISO 23447

Norma “ISO 23447:2023 – Healthcare organization management. Hand hygiene performance” opracowana przez komitet ISO/TC 309, to po tegorocznej premierze normy głównej – “ISO 7101:2023 – Healthcare organization management — Management systems for quality in healthcare organizations — Requirements” (to takie nowe ISO 9001 dedykowane branży opieki medycznej) już 8 pozycja  tego w miarę nowego, lecz kierunkowego komitetu technicznego zorientowanego na ochronę zdrowia. Mimo, że temat jest już mocno rozpracowany w różnych publikacjach, z czego wiele jest zawartych w bibliografii, to dalej jest aktualny.

Poprawa higieny rąk pozostaje kluczowym środkiem w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się infekcji w placówkach opieki zdrowotnej, jednak na całym świecie brakuje przestrzegania wytycznych dotyczących higieny rąk. ISO 23447 ma na celu dostarczenie naukowych, opartych na dowodach dyrektyw dla wdrożenia optymalnych praktyk higieny rąk w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów.

Centralnym elementem zapobiegania lub kontroli infekcji w środowiskach opieki zdrowotnej jest solidna i regularna higiena rąk. W tych środowiskach higiena rąk głównie obejmuje mycie lub dezynfekcję rąk w punktach opieki, chroniąc tym samym pacjentów i pracowników służby zdrowia przed infekcjami związanymi z opieką zdrowotną.

ISO 23447

Trzy filary higieny rąk

Higiena rąk polega na zmniejszaniu potencjalnie szkodliwych patogenów na dłoniach w celu zapobiegania transmisji infekcji. Opiera się na trzech filarach:

  • Behawioralna higiena rąk, która obejmuje wszystkie proaktywne środki utrzymania czystości rąk;
  • Mycie rąk, wymagające wody, środka czyszczącego i materiałów suszących, skupia się głównie na usuwaniu widocznych brudów i mikroorganizmów;
  • Pocieranie rąk, wymagające wchłonięcia/odparowania środka dezynfekującego aż do całkowitego wyschnięcia rąk, mające na celu zmniejszenie i dezaktywację mikroorganizmów.

Codzienne wdrażanie protokołów zapobiegania infekcjom i kontroli, w tym  higieny rąk, jest obowiązkiem wszystkich pracowników zaangażowanych w opiekę zdrowotną i stron zainteresowanych.

ISO 23447 opiera się na aktualnych krajowych i międzynarodowych przepisach, normach i rekomendacjach promujących bezpieczeństwo pacjentów, zakładając, że każda instytucja opieki zdrowotnej posiada dedykowany personel do zapobiegania infekcjom i kontroli, aby zagwarantować jego stosowanie. Ponadto dokument ten dotyczy wszystkich środowisk świadczących usługi opieki zdrowotnej i może być dostosowany do dowolnego miejsca świadczącego opiekę. Także sektory spoza opieki zdrowotnej mogą przyjąć ISO 23447 lub jego elementy w razie potrzeby, przy odpowiedniej dokumentacji i uzasadnieniu wszelkich zmian.

Podmioty przyjmujące ten dokument mogą przeprowadzić wstępną ocenę praktyk higieny rąk jako podstawę dla organizacyjnego programu skuteczności i zgodności z higieną rąk.

Ocena i ciągły przegląd praktyk higieny rąk są fundamentalne dla programu efektywności i przestrzegania higieny rąk organizacji.

ISO 23447, higiena rąk

Dlaczego ISO 23447?

Znaczące różnice między dokumentem ISO 23447 a tymi wymienionymi w bibliografii to:

  1. Większy nacisk na opracowanie i wdrożenie polityki higieny rąk na poziomie instytucjonalnym dla szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej, znanej jako ‘system higieny rąk’;
  2. Wyczerpujące, jasne i zrozumiałe instrukcje dla każdego aspektu programu higieny rąk (wymagania, metody informacji zwrotnej, dokumentacja, walidacja) w ramach systemu higieny rąk;
  3. Kompilacja aktualnych opartych na dowodach zasobów, wiedzy i najlepszych praktyk w celu wsparcia w utworzeniu i utrzymaniu skutecznego programu higieny rąk.
  4. Elastyczne i dostosowalne ramy, przekraczające granice krajowe i geograficzne.

Norma ISO 23447 wypełnia część wymagań, które zawarte są w normie ISO 7101, ale także pokrywa się z wieloma standardami akredytacyjnymi, dlatego warta jest zastosowania w rozwiązaniach praktycznych.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence & QSCert

Odnośniki:

  1. ISO 23447:2023 – https://www.iso.org/standard/75612.html
  2. ISO 7101:2023 – https://www.iso.org/standard/81647.html
Scroll to Top