CSR_05.jpgNasz przedstawiciel członkiem Grupy Roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki. W grudniu 2014r. CoE Sp. z o.o. zgłosiła gotowość do prac w zespole ds. edukacji i upowszechniania CSR przy MG. W dniu 02.02.2015r.odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej, w którym wziął udział nasz przedstawiciel. Spotkanie zespołu, organizowane w formie warsztatów, miało na celu zdefiniowanie celów działalności Grupy Roboczej na 2015r. Przedstawiciel CENTRE OF EXCELLENCE uczestniczył w pracach podgrupy dyskutującej na temat problemów edukacji. Zwrócono uwagę na potrzeby aktywnej edukacji biznesu, zarówno kadry najwyższej, jak i pracowników przedsiębiorstw w zakresie CSR, podkreślono znaczenie i rolę międzynarodowego standardu ISO 26000 dla celów edukacji i promocji idei odpowiedzialnego biznesu.

Przewiń do góry