...

Wprowadzenie

Przynajmniej kilka słów wyjaśnienia i wprowadzenia dla Państwa za sprawą nowego wcielenia naszej strony internetowej. Okres pandemii trochę wydłużył nasz projekt przebudowania i odświeżenia strony firmowej, ale zbiegł się także z najbardziej pracowitym okresem w historii naszej firmy. Był to okres, który potwierdził wysoki poziom naszych kompetencji i uznania w oczach klientów. Znalazło to to też wyraz i odzwierciedlenie w kilku projektach spoza usług certyfikacyjnych, do których zostaliśmy zaproszeni. To też skłoniło nas do tego aby kilka wątków z tego doświadczenia znalazło ujście w tematach produktowych na nowej stronie internetowej. Projekt strony powstał w naszych głowach, rozpisaliśmy go w ramach projektu graficznego, a potem przekazaliśmy do obróbki i kodowania wybranemu front-end’owcowi. Jaki jest efekt tego ocenią Państwo sami poszukując obszaru zainteresowania w naszym portfolio. Oczywiście obszar core biznesu związany z certyfikacją systemów zarządzania pozostał na pierwszym miejscu z ofertą wszystkich podstawowych standardów, tj. certyfikacja ISO 9001ISO 27001ISO 22301ISO 14001ISO 45001, ISO 50001ISO 20000ISO 37001, etc. Ale pojawiła się także certyfikacja całkowicie nowa, do której kompetencyjnie przygotowywaliśmy się od czasu pojawienia się wytycznych ISO 19600. Mowa tu o normie ISO 37301 dotyczącej systemu zgodności w organizacji. Przy tej gonitwie projektowej mimo, iż uczestniczyliśmy w konferencjach KSC, Semafor, ATS, nie zdołaliśmy podnieść pióra aby napisać krótki felieton z tych ważnych i ciekawych wydarzeń. Być może historycznie jeszcze do nich wrócimy, ale na chwilę obecną widać pewną lukę informacyjną, która pozostała w naszych aktualnościach.

Zmiana podejścia

Oprócz podstawowego portfolio certyfikacyjnego w ramach „Centrum Certyfikacji QSCert” opisaliśmy cały zestaw norm, które nie mają dostępnych dedykowanych, zdefiniowanych wytycznymi, czy też wymaganiami ścieżek akredytacyjnych dla certyfikacji. Chcielibyśmy tym samym rozwiać wiele niejasności na rynku usług audytorskich trzeciej strony, gdzie certyfikuje się wszystko co popadnie. Dla każdego rozumnego uczestnika procesu biznesowego będącego odbiorcą usług nie wymagających certyfikacji powinien być to sygnał ostrzegawczy gdy ktokolwiek będzie się legitymizował takim certyfikatem.

Zrezygnowaliśmy także z podziału naszego portfolio biznesowego na 4 centra kompetencyjne. Scaliliśmy wszystkie nasze aktywności wokół dwóch głównych centrów kompetencyjnych – obok wspomnianego powyżej, drugim jest „Centrum Wsparcia Biznesu”. Wszystko to co nie stanowi konfliktu interesu dla usług certyfikacyjnych jest ujęte w tym centrum. Dotyczy to także aktywności związanych z naszymi pozostałymi partnerstwami, które zachowujemy i rozwijamy w miarę naszych możliwości. Technicznie rzecz biorąc, całość content’u strony oparliśmy na silniku WordPressa, motywie Astra oraz builderze Elementor. Wszystkie zdjęcia pochodzą z repozytorium Bigstock. Zrezygnowaliśmy w swoim przekazie z agresywnych kampanii, wyskakujących okienek i nic nie znaczących opracowań, których pobranie ukierunkowane bywają na wyciąganie danych kontaktowych. Transparentność, merytoryczność i prostota przekazu ma budować zaufanie do nas jako jednostki certyfikacyjnej, oraz doradcy biznesowego. A wybór należy do Państwa.

Istotną zmianą w podejściu do publikacji artykułów, aktualności, etc. w ramach wpisów jest przeniesienie ciężaru merytorycznego treści na blogi, które będziemy udostępniać Państwu sukcesywnie w ramach projektu strategii komunikacji marketingowej. 10 tematycznych blogów w zakładce BLOGI – jak ISO 22301ISO 27001ISO 9001ISO 45001, etc. dotyczy standardów systemów zarządzania, ale także innych istotnych tematów zahaczających o regulacje prawne i standardy – np. dyrektywy o ochronie sygnalistów, prywatności. Zapraszamy Państwa na wycieczkę po naszej stronie internetowej, oraz do kontaktu.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence

Przewiń do góry
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.