...

ISO-logoWe wrześniu br. zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami opublikowano nowelizację standardów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Większość krajów, w tym także Polska, poprzez reprezentanta jakim jest PKN w trybie uznaniowym przyjęła nowe edycje publikując oryginalne wydania. Polskie edycje pojawią się na wiosnę następnego roku, jeżeli przyjmiemy za pewnik zapowiedzi PKN. Demokratyczne głosowanie nad normą i prawo dystrybucji normy przez członków komitetu wzięło górę nad rozsądkiem. Największą porażkę poniosła ANSI (USA), która mocno krytykowała zapisy nowej normy i odwlekała termin ratyfikacji.
Śledząc od 2 lat proponowane zmiany trudno nie nabrać wątpliwości co do klarowności ich zapisów, a nawet do strony merytorycznej, tym bardziej w zderzeniu z wieloma rozwiązaniami obecnymi już w życiu biznesowym. Krytyka braku jednoznacznego podejścia do zdefiniowanego już w standardach ISO zarządzania ryzykiem (np. ISO 31000) w kierunku nikomu nie znanego wcześniej w biznesie pojęcia RBT – Risk Based Thinking (myślenie oparte na ryzyku) przypomina popularne przysłowie „chciałaby ale się boi”. Tłumaczenie odnoszące się do identyfikacji jednocześnie zagrożeń i szans, gdyż konotacja ryzyka może kierunkować tylko na zagrożenia, jest naiwnym podejściem zwłaszcza dla tych, którzy zajmują się ryzykiem na co dzień działając  w czasach dużej niepewności. O wielu zastrzeżeniach można poczytać na grupach tematycznych na portalu LinkedIn, do czego serdecznie namawiam.
Trzy lata to czas na zmiany, na dostosowanie systemu i jego transfer. Jednakże w trosce o zdrowie psychiczne naszych klientów, sympatyków i partnerów ale aby nie ulec pojawiającym się w internecie, na rynku obawom czas ten warto dobrze zaplanować. Nowelizacja to nie remedium na potrzeby w świecie biznesu, to nie nowy gadżet, nie ma więc potrzeby pośpiechu aby to mieć od razu. W lutym 2016 roku przedstawimy unikalne, może nawet jedyne szkolenie na takim poziomie – Lead Implementer ISO 9001:2015. To oparte na formule certyfikacji kompetencji zgodnie z ISO 17024 szkolenie, w którym przedstawimy zmiany oraz jak je wdrożyć. Mamy nadzieję, że z powodzeniem zastąpi ono wszelkiego rodzaju webinaria, seminaria, które bardzo skrótowo podejmują temat zmian i możliwych rozwiązań. Z biegiem czasu sam komitet TC 176 wprowadzi opublikuje zapewne więcej informacji na temat interpretacji, podejścia, dobrych praktyk. Do tego czasu w ramach bazy wiedzy będziemy publikować artykuły naszych zaprzyjaźnionych kolegów z portali zagranicznych oraz własne, tak by spokojnie wprowadzić klientów, czytelników w okres zmian w systemach zarządzania, by dzielić się z nimi spostrzeżeniami.

Przewiń do góry
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.