ISO 37001 SYSTEM ZARZĄDZANIA DZIAŁANIAMI ANTYKORUPCYJNYMI
W zgodzie z zasadami etycznymi i wartościami
Więcej...
ISO
22301
SYSTEM ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA
Bądźmy gotowi by trwać
Więcej...
ISO
50001
SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
Efektywność energetyczna na każdym kroku
Więcej...
ISO
45001
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Bo życie i zdrowie ludzkie jest najważniejsze
Więcej...
ISO/IEC
27001
SYSYEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJĄ
Chrońmy nasze aktywa informacyjne
Więcej...
ISO/IEC
20000-1
SYSTEM ZARZĄDZANIA USŁUGAMI IT
Zawsze zgodnie z SLA
Więcej...
ISO
9001
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Doskonałość operacyjna na każdym etapie
Więcej...
ISO
14001
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
Zawsze w zgodzie z naturą
Więcej...
AUDYT RODO
Upewnij się, sprawdź swoje rozwiązania
Więcej... GDPR
AUDYT CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Dla operatorów usług kluczowych
uKSC Więcej...

Najpopularniejsze usługi

Ochrona danych osobowych

Projektowanie i wdrożenie Systemu Ochrony Danych Osobowych

Audyt Cyberbezpieczeństwa

Audyt dla operatorów usług kluczowych wg ustawy o KSC

software

Wspomaganie analizy ryzyka oprogramowaniem BowTieXP

ISO 9001

Certyfikacja najpopularniejszego standardu systemu zarządzania

ISO/IEC 27001

Certyfikacja bezpieczeństwa informacji. Standard na miarę obecnych czasów

ISO 22301

Certyfikacja ciągłości działania. Odporność na incydenty

Nasi partnerzy

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jet zmiana”

Peter F. Drucker

Przewiń do góry