Porozumienie strategiczne CoE – Energero

Miło nam poinformować, że wspólnie z firmą Energero Sp. z o.o. zawiązaliśmy Partnerstwo strategiczne w zakresie audytowania oraz szkoleń z zakresu „zarządzania energią” wg standardu ISO 50001:2011. Tak duże wzmocnienie ludźmi z branży pozwoli nam odpowiadać na każde, duże czy też rozproszone zadanie związane z certyfikacją systemu zarządzania wg ISO 50001, a sukcesywnie dzielić się także naszymi doświadczeniami w ramach szkoleń. Audytorzy Energero to elita z zakresu – Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, audyt efektywności energetycznej, certyfikat energetyczny. Od dzisiaj wspólnie rozwijać będziemy „działkę” certyfikacyjną. Więcej o Energero można znaleźć na stronie firmowej.