...

Blisko 10 miesięcy po wejściu w życie tzw. RODO wspólnie ze Śląskim Inkubatorem Przedsiębiorczości dokonaliśmy podsumowania naszych doświadczeń audytorskich i wdrożeniowych w obszarze ochrony danych osobowych pod tą regulacją. Na próbce ponad 100 firm mogliśmy powiedzieć co okazało się najtrudniejsze we wdrożeniu, jakie dokumenty wspierają właściwe wdrożenie RODO, jak systemy zarządzania mogą pomóc w RODO, co znaczy ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów fizycznych, jak radzić sobie ze zmiennością otoczenia w tym zakresie – kontekst biznesowy. Przedstawimy także pogląd – dlaczego tak słabo systemy zarządzania „wsparły” wdrożenie RODO,  oraz wiele innych tematów wraz z sesją problemową z uczestnikami śniadania biznesowego.

Na koniec checklista autorstwa CoE/FOR, na bazie której każdy mógł, czy też będzie mógł ocenić swój stan wdrożenia i zgodności rozwiązań organizacyjnych w firmie z wymaganiami RODO. Praktyczne ujęcie tematyki RODO w ciągu 2 godzin, pełne otwartości na współpracę. Mamy nadzieję, że powtórzymy ten temat w przyszłości na bazie kolejnych doświadczeń, oraz podejmiemy kolejne tematy biznesowe dla wsparcia środowiska biznesowego naszego miasta. Prezentacja ze szkolenia dostępna jest u organizatora spotkania. Szersza informacja o wydarzeniu znajduje sie na stronie: https://inkubatorsl.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-kolejne-sniadanie-biznesowe

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence / Fundacja „Odpowiedzialny Rozwój”

Przewiń do góry
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.